Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.

Mezinárodní projekty

Řešitel: Mgr. Jarmila Krojerová (roz. Prokešová) Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ukončené projekty