Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.

Mezinárodní projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Ukončené projekty