Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: prof. RNDr. Martin Reichard Ph.D.

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Technologická agentura ČR

Ukončené projekty