Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: prof. RNDr. Martin Reichard Ph.D.

Mezinárodní projekty

Řešitel: doc. Mgr. Jan Zukal Dr., MBA
Řešitel: Mgr. Jarmila Krojerová (roz. Prokešová) Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Šálek Ph.D.

Ukončené projekty