Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda Dr.

Individuální projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zemědělství

Ukončené projekty