Projekty

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Řešitel: prof. RNDr. Martin Reichard Ph.D.

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Šálek Ph.D.

Ukončené projekty