Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna (2017–2019)

Číslo projektu 17-15480S
I. číslo 313
Období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019

Pochopení způsobů, jakými klimatická změna ovlivní ekosystémy, je jednou z velkých výzev současné ekologie a biologie ochrany přírody. Ohrožení řady sladkovodních ektotermů stoupajícími teplotami vzhledem k jejich omezeným schopnostem šíření může být alespoň částečně vyváženo jejich fenotypovou plasticitou. Její role v životních cyklech a mezidruhových interakcích v kontextu klimatické změny ale zatím nebyla dostatečně objasněna. Navrhujeme proto pomocí kombinace matematického modelování a laboratorních experimentů vytvořit mechanistický rámec propojující fenotypovou plasticitu s důsledky klimatické změny pro populace a společenstva sladkovodních ektotermů. Našimi modelovými skupinami budou vodní hmyz a čolci. Zaměříme se na vnitrodruhovou variabilitu termálních strategií, vnitro- a mezidruhovou variabilitu teplotní závislosti popisující rychlost metabolismu a příjem potravy a vliv termální aklimace na znaky hrající roli v potravních vztazích. Tyto vlastnosti společně určují schopnost jedinců, druhů a společenstev vyrovnat se s klimatickou změnou.