Lidé

+420 560 590 606, dabrahamova@ivb.cz, administrativní pracovník, projektový manažer
+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
albrechtova@ivb.cz, evoluční biologie
kofibadu2011@gmail.com,
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 543 422 543, barancekova@ivb.cz, genetika a ekologie volně žijících zvířat
+420 560 590 607, bartakova.v@ivb.cz, molekulární ekologie
sbaskiera@gmail.com, evolutionary and physiological ecology
bendova@ivb.cz, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů (v současnosti na mateřské dovolené)
+420 519 352 961, betasova@ivb.cz, molekularni diagnostika patogenů
+420 543 422 527, blazek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 560 590 601, bryja@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
+420 543 422 513, brezinova@ivb.cz, mzdová účetní
martin.bucek@yahoo.com, technik
+420 543 422 512, buckova@ivb.cz, vedoucí technicko-hospodářské správy
+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
cervena@ivb.cz, vztah hostitele a parazita
+420 568 423 194, cizkova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
davi4166@umn.edu,
+420 543 422 511, denkova@ivb.cz, účetní
490619@mail.muni.cz, ecology and evolution of African small mammals
420 773 065 368, dolinay@ivb.cz, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika
+420 568 627 950, dureje@ivb.cz, behaviorální genetika a speciace
+420 543 422 525, florianova@ivb.cz, knihovnice
+420 560 590 621, fornuskova@ivb.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
gajdarova@ivb.cz, ochranářská a populační genetika
+420 543 422 518, glosova@ivb.cz, výkonná redaktorka
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 543 422 511, grunwaldova@ivb.cz, účetní, administrativní pracovník
+420 560 590 627, gvozdik@ivb.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 621, javurkova@ivb.cz, ekofyziologie ptáků
+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
+420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník
+420 560 590 605, harazim@ivb.cz, molekulární imunologie a epidemiologie
janhavlicek.cz@gmail.com, ekologie ptáků
+420 778 016 162, H17006{@vfu.cz, hibernace netopýrů
helahejlova@seznam.cz, technik
+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců
+420 560 590 607, holanova@ivb.cz, molekulární biologie
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 527, vhomolka@ivb.cz, technik
+420 543 422 554, honza@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 519 352 961, zhubalek@ivb.cz, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz
+420 543 422 541, chamr@ivb.cz, správce sbírek, preparátor
chrenkova@gmail.com, ekologie, ochrana biodiverzity
451795@mail.muni.cz, analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 560 590 612, janotova@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 604 224 871, izar.cz@gmail.com, cloud computing on MetaCentrum
+420 560 590 612, jelinek@ivb.cz, evoluční a behaviorální ekologie
+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 521, valova@ivb.cz, reprodukce ryb; projektový manažer
+420 560 590 607, kauzal@ivb.cz, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 560 590 607, kralova@ivb.cz, imunogenetika
+420 774 834 356, kejikova@ivb.cz, ekologie zoonotických patogenů
+420 732 368 720, zikova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
uklízečka
+420 543 422 545, j.kolecek@gmail.com, ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 548, koubek@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 513, koznarkova@ivb.cz, personalistika, mzdová účetní
+420 721 521 949, krasova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie drobných afrických savců
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ochranářská genetika a ekologie savců
+420 775 531 797, sampath@ivb.cz, mechanisms of life-history evolution
yuriy.kvach@gmail.com, parazitologie ryb
+420 560 590 607, vlckova@ivb.cz, technik (v současnosti na MD)
malavikamadhavan98@gmail.com, ekologie a evoluce
+420 543 422 527, mari@ivb.cz, experimentální a molekulární ekologie
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie
+420 543 422 528, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
kinela@centrum.cz, evoluční biologie
romana1.michalkova@gmail.com, evoluční ekologie ptáků
+420 532 290 156, onmikula@ivb.cz, fylogeneze a morfologie hlodavců
petomikula158@gmail.com,
+420 605 473 942, mizerovska@ivb.cz, fylogeografie afrických hlodavců
mravcova@ivb.cz, zoonózy způsobeny parazitickými červy, vektorová biologie
775 525 083, gechozol@gmail.com, biogeography, phylogenetics
+420 797 630 800, technický pracovník Mohelno
+420 737 940 228, necas@ivb.cz, herpetologie
michalkova@ivb.cz, ichtyoparazitologie (v současnosti na MD)
+420 543 422 540, novotna@ivb.cz, sekretářka
+420 543 422 522, ondrackova@ivb.cz, parazitologie ryb
pafco@ivb.cz, vztah hostitel - parazit
+420 519 352 961, pesko@ivb.cz, technik, laborant
petruzela@ivb.cz, molekulární parazitologie
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika
jpialkova@seznam.cz, technik
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 548, polacikova@ivb.cz, vedoucí projektový manažer
ipospisilova@ivb.cz, behaviorální ekologie a fyziologie myší (v současnosti na MD)
+420 543 422 514, pospisilova@ivb.cz, technik THS
+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie
prasek@ivb.cz, správce sbírek
pravdova@ivb.cz, ichtyoparazitologie
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
jika.p.m@seznam.cz, technik
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 560 590 612, roleckova@ivb.cz, ochranářská genetika, biobanking
+420 568 627 950, rouskova@ivb.cz, technik
+420 519 352 961, rudolf@ivb.cz, surveillance zoonóz, emergentní nákazy
ssangeethspeaks@gmail.com, ochranářská biologie
+420 543 422 545, psamas@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
seidlovav@vfu.cz,
+420 776 898 640, lucie.kropackova@gmail.com, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců
+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)
+420 606 891 352, frantisek.snitily@gmail.com,
+420 543 422 545, katka.minda@seznam.cz, populační ekologie, migrace ptáků
+420 543 422 511, srnova@ivb.cz, pokladní, účetní
+420 387 775 621, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
sebesta@ivb.cz, nákazy přenášené vektory, propagace konceptu One-Health
+420 519 352 961, sevcikova@ivb.cz, laborantka, administrativní pracovník
+420 519 352 961, sikutova@ivb.cz, ekologie přenašečů nákaz
slapansky@ivb.cz, invazní druhy ryb
soukalova@ivb.cz, uklízečka
sugerkova@ivb.cz,
+420 737 904 599, sulc@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
357079@mail.muni.cz, koevoluce hlodavců a virů
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
marity.fish@gmail.com, ekologie a parazitologie ryb
+420 560 590 604, tomasek@ivb.cz, evoluční ekologie a ekofyziologie
urtzi.enriquez@gmail.com, evoluční a fyziologická ekologie
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 545, radkpol@centrum.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie (v současnosti na MD)
474380@mail.muni.cz, technik
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
vojtisek@ivb.cz, surveillance arbovirových nákaz
+420 775 049 634, komarkova@ivb.cz, projektový manažer, administrativní pracovník, web
+420 543 422 557, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
ekologie drobných savců
+420 543 422 527, zimmermann@ivb.cz,
+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů
zak@ivb.cz, evoluční ekologie ryb