Lidé

+420 560 590 606, dabrahamova@ivb.cz, administrativní pracovník
+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
+420 560 590 614, albrechtova@ivb.cz, postkopulační pohlavní výběr
+420 543 422 522, abhishek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
bachorec@ivb.cz, ekofyziologie netopýrů
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 560 590 607, bartakova.v@ivb.cz, molekulární ekologie
bartos@ivb.cz,
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů (v současnosti na MD)
+420 543 422 527, blazek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 543 422 513, brodecka@ivb.cz, mzdová účetní
brosseau@ivb.cz,
+420 560 590 601, bryja@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
czurda@ivb.cz, biogeography, taxonomy
+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
cervena@ivb.cz, vztah hostitele a parazita
+420 568 423 194, cizkova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
490619@mail.muni.cz, ecology and evolution of African small mammals
+420 568 627 950, dureje@ivb.cz, behaviorální genetika a speciace
+420 543 422 527, englmaier@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
formanek@ivb.cz,
+420 605 464 704, a.fornuskova@seznam.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
+420 543 422 518, glosova@ivb.cz, výkonná redaktorka
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 543 422 511, grunwaldova@ivb.cz, účetní, administrativní pracovník
+420 560 590 603, gvozdik@ivb.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 621, javurkova@ivb.cz, ekofyziologie ptáků
+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
+420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník
+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců
hnilicka@ivb.cz, invazní druhy ryb
+420 560 590 607, holanova@ivb.cz, genetická banka (v současnosti na MD)
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 527, vhomolka@ivb.cz, technik
+420 543 422 554, honza@ivb.cz, behaviorální ekologie
hrudova@ivb.cz,
+420 519 352 961, zhubalek@ivb.cz, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz
ilik@ivb.cz, analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 560 590 612, jelinek@ivb.cz, evoluční a behaviorální ekologie
+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 521, jurajdova@ivb.cz, technický pracovník, projektový manažer
+420 543 422 549, kacmarikova@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
+420 560 590 607, kauzal@ivb.cz, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 560 590 607, kralova@ivb.cz, imunogenetika
+420 732 368 720, zikova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika (v současnosti na MD)
uklízečka
+420 543 422 557, koch@ivb.cz, behavioural ecology, brood parasitism
+420 543 422 548, koubek@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 513, koznarkova@ivb.cz, personalistika, mzdová účetní
kratochvilova@ivb.cz,
alexyks95@gmail.com, ochranářská biologie
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ochranářská genetika a ekologie savců
yuriy.kvach@gmail.com, parazitologie ryb
lfaqua@gmail.com, ekologie a evoluční biologie ryb, taxonomie
malavikamadhavan98@gmail.com, ekologie a evoluce
maresova@ivb.cz,
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, statistické modelování biotických interakcí
bethanmason@sky.com, primate parasitology
+420 543 422 528, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 560 590 612, onmikula@ivb.cz, fylogeneze a morfologie hlodavců
milova@ivb.cz,
+420 605 473 942, mizerovska@ivb.cz, fylogeografie afrických hlodavců
mravcova@ivb.cz, zoonózy způsobeny parazitickými červy, vektorová biologie
+420 775 250 836, gechozol@gmail.com, biogeography, phylogenetics
+420 797 630 800, technický pracovník Mohelno
+420 737 940 228, necas@ivb.cz, herpetologie
noskova@ivb.cz, ekologie parazitů
+420 543 422 540, novotna@ivb.cz, sekretářka
+420 543 422 522, ondrackova@ivb.cz, parazitologie ryb
pafco@ivb.cz, vztah hostitel - parazit
pesl@ivb.cz, technik
petruzela@ivb.cz, molekulární parazitologie
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika
jpialkova@seznam.cz, technik
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 548, polacikova@ivb.cz, vedoucí projektový manažer
pospisil@ivb.cz,
+420 543 422 514, pospisilova@ivb.cz, technik THS
+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie
prasek@ivb.cz, správce sbírek
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
jika.p.m@seznam.cz, technik
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 560 590 612, roleckova@ivb.cz, ochranářská genetika, biobanking
+420 568 627 950, rouskova@ivb.cz, technik
+420 519 352 961, rudolf@ivb.cz, surveillance zoonóz, emergentní nákazy
ssangeethspeaks@gmail.com, ochranářská biologie
+420 543 422 545, psamas@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
sambucci@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
517717@mail.muni.cz, behaviorální ekologie
+420 221 951 803, schmiedova@ivb.cz, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců
+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)
+420 543 422 511, srnova@ivb.cz, pokladní, účetní
+420 387 775 611, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
sebesta@ivb.cz, nákazy přenášené vektory, propagace konceptu One-Health
+420 519 352 961, sevcikova@ivb.cz, laborantka, administrativní pracovník
+420 519 352 961, sikutova@ivb.cz, ekologie přenašečů nákaz
slapansky@ivb.cz, invazní druhy ryb
soukalova@ivb.cz, uklízečka
+420 702 129 777, stetkova@ivb.cz, behaviorální ekologie a hnízdní parazitismus
sugerkova@ivb.cz,
+420 543 422 519, sulc@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
marity.fish@gmail.com, ekologie a parazitologie ryb
+420 560 590 604, tomasek@ivb.cz, evoluční ekologie a ekofyziologie
urtzi.enriquez@gmail.com, evoluční a fyziologická ekologie
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 545, valterova@ivb.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
+420 775 049 634, komarkova@ivb.cz, projektový manažer, web
+420 543 422 538, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
+420 602 352 924, vyklicky@ivb.cz, zástupce vedoucí technicko-hospodářské správy
wenjing@ivb.cz, Evo-devo
484887@mail.muni.cz, epidemiologie vybraných zoonoz
ekologie drobných savců
+420 543 422 527, zimmermann@ivb.cz, reprodukční strategie ryb, reprodukční parazitismus
+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů