Lidé

+420 560 590 606, dabrahamova@ivb.cz, administrativní pracovník
+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 560 590 607, tatiana.aghova@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
jana.brehova@seznam.cz, evoluční biologie
+420 724 953 301, altmanova.m@gmail.com, cytogenetika, molekulární genetika
421 915 062 338, ebachorec@gmail.com, zoologie, behaviorální ekologie
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 560 590 607, 324243@mail.muni.cz, molekulární ekologie
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů
+420 519 352 961, betasova@ivb.cz, molekularni diagnostika patogenů
+420 543 422 527, demon@sci.muni.cz, evoluční ekologie anualních ryb
436969@mail.muni.cz, výskyt vybraných patogenů hlodavců
vojtech.brlik@gmail.com, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 560 590 601, bryja@brno.cas.cz, molekulární ekologie
+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
+420 543 422 512, brezinova@ivb.cz, mzdová účetní
+420 543 422 512, buckova@ivb.cz, vedoucí technicko-hospodářské správy
+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
+420 568 423 194, dejsha@seznam.cz, molekulární biologie a genetika
+420 543 422 511, denkova@ivb.cz, účetní
420 773 065 368, dolinaym@gmail.com, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika
+420 568 627 950, dureje@gmail.com, behaviorální genetika a speciace
+420 543 422 525, florianova@ivb.cz, knihovnice
+420 560 590 621, fornuskova@ivb.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
+420 543 422 518, glosova@ivb.cz, výkonná redaktorka
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 568 422 763, gvozdik@brno.cas.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 621, veronika.javurkova@gmail.com, ekofyziologie ptáků
+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
+420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník
+420 560 590 607, hanova.alex@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
+420 560 590 605, harazim@ivb.cz, molekulární imunologie a epidemiologie
+420 778 016 162, H17006{@vfu.cz, hibernace netopýrů
+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců
+420 560 590 607, EvaRybnickova@seznam.cz, molekulární biologie
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 527, technik
+420 543 422 554, honza@brno.cas.cz, behaviorální ekologie
+420 519 352 961, zhubalek@brno.cas.cz, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz
+420 543 422 541, chamr@brno.cas.cz, správce sbírek, preparátor
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 560 590 612, kjanotova@seznam.cz, behaviorální ekologie
+420 560 590 612, vasekjelinek@gmail.com, evoluční a behaviorální ekologie
+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 521, valova@ivb.cz, reprodukce ryb
+420 776 095 267, marie.dolezalkova@gmail.com, molekulární genetika, cytogenetika
+420 560 590 607, okauzal@gmail.com, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 774 834 356, 451048@mail.muni.cz, Borrelia miyamotoi v klíšťatech
uklízečka
+420 543 422 545, j.kolecek@gmail.com, ekologie a migrace ptáků
ma.adamkova@gmail.com, ekologie a ekofyziologie ptáků
+420 543 422 548, koubek@brno.cas.cz, ekologie savců
+420 543 422 513, koznarkova@ivb.cz, personalistika, mzdová účetní
+420 560 590 607, kralova.tereza@mail.muni.cz, imunogenetika
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ekologie savců
+420 775 531 797, sampath.anandan@mail.muni.cz, mechanisms of life-history evolution
+420 560 590 607, vlckova.vlckova@centrum.cz, technik
+420 560 590 612, 150438@mail.muni.cz, populační genetika a speciace
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie
+420 543 422 533, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 532 290 156, onmikula@gmail.com, fylogeneze a morfologie hlodavců
+420 605 473 942, d.mizerovska@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
+420 543 422 527, coevolutionary theory and modelling
michalkova@ivb.cz, ichtyoparazitologie
+420 543 422 540, novotna@ivb.cz, sekretářka
+420 543 422 522, audrey@sci.muni.cz, parazitologie ryb
pectak@seznam.cz, monitoring invazních druhů komárů
+420 519 352 961, juraj.pesko47@gmail.com, technik, laborant
jan.petruzela@mail.muni.cz, molekulární parazitologie
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika
+420 387 772 238, lubomir.pialek@prf.jcu.cz, diverzita a evoluce živočichů
+420 387 772 233, radka.lezalova@prf.jcu.cz, behaviorální ekologie
LudekPodhajsky@email.cz, technik
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
19ipospisilova@gmail.com, behaviorální ekologie a fyziologie myší
+420 543 422 514, pospisilova@ivb.cz, technik THS
+420 543 422 550, carrington@seznam.cz, behaviorální ekologie
375712@mail.muni.cz, ichtyoparazitologie
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 560 590 612, barca_zemanova@centrum.cz, ochranářská genetika
+420 568 627 950, malalidka@seznam.cz, administrativní pracovník
+420 519 352 961, rudolf@ivb.cz, surveillance zoonóz, emergentní nákazy
+420 543 422 545, psamas@seznam.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 797 630 800, technický pracovník Mohelno
+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)
+420 543 422 545, katka.minda@seznam.cz, populační ekologie, migrace ptáků
+420 543 422 511, srnova@ivb.cz, pokladní, účetní
+420 387 775 621, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
+420 519 352 961, sevcikova@ivb.cz, laborantka, administrativní pracovník
+420 519 352 961, sikutova@ivb.cz, ekologie přenašečů nákaz
270489@mail.muni.cz, invazní druhy ryb
+420 568 627 950, soukalovadagmar@seznam.cz, uklízečka
sugerkova@brno.cas.cz,
+420 737 904 599, sulc-michal@seznam.cz, behaviorální ekologie ptáků
357079@mail.muni.cz, koevoluce hlodavců a virů
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
+420 560 590 604, oltmsk@gmail.com, evoluční ekologie a ekofyziologie
bara.turbakova@gmail.com, ochranářská a populační genetika
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 545, radkpol@centrum.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
javoj@mail.muni.cz, bakteriální zoonózy
+420 775 049 634, komarkova@ivb.cz, administrativní pracovník
+420 543 422 557, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie halančíků
+420 731 313 461, zajickova@ivb.cz, ekologie netopýrů
+420 543 422 553, jzima@ivb.cz, cytogenetika a biodiversita
+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů
zakja@natur.cuni.cz, evoluční ekologie ryb