Mgr. Barbora Rolečková Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření ochranářská genetika

+420 560 590 612
Rolečková Barbora

Výzkumné směry

 • ochranářská genetika,
 • neinvazivní genetické vzorkování,
 • populační genetika a molekulární ekologie,
 • Národní genetická banka živočichů.

Vzdělání a zaměstnání

 • 2006: magisterské studium –  Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obor systematická biologie a ekologie a učitelství biologie pro střední školy. Diplomová práce: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko využitím neinvazivní genetické metody.
 • 2006-2014: Ph.D. studium – Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Zoologie a Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Dizertační práce: Genetická struktura populací kamzíků ve střední Evropě.
 • 2014-současnost: postdoktorand, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Účast na projektech

 • 2003-2005: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazivní genetickou metodou.
 • 2006-2009: Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě.
 • 2008-2010: Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace.
 • 2008-2010: Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice.
 • 2015-2016: BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn.