Mgr. Barbora Rolečková Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření ochranářská genetika, biobanking

+420 560 590 612
Rolečková Barbora

Výzkumné směry

 • ochranářská genetika,
 • neinvazivní genetické metody,
 • metabarcoding,
 • biobanking.

Vzdělání a zaměstnání

 • Magisterské studium (2000-2006) –  Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obor systematická biologie a ekologie a učitelství biologie pro střední školy. Diplomová práce: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko využitím neinvazivní genetické metody.
 • Ph.D. studium (2006-2014) – Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Zoologie a Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Dizertační práce: Genetická struktura populací kamzíků ve střední Evropě.
 • Učitelka biologie (2017-2018), Soukromá střední škola zemědělská s.r.o., Pozďatín.
 • Postdoktorand (2014-současnost) – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 • Správce sbírek ÚBO (2017-současnost).

Účast na projektech

 • Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazivní genetickou metodou (2003-2005).
 • Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009).
 • Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace (2008-2010).
 • Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice (2008-2010).
 • Ochranářská genetika: výzkum, aplikace a „biobanking“ (2014-2016).
 • BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn (2015-2016).
 • Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR (2015-2019).
 • African and Central European Vertebrates: Discoverability of Genomic Samples Located at the Institute of Vertebrate Biology, Czech Republic (2017-2018).
 • Genetická analýza trusu jeřábka lesního (Bonasa Bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix) (2018-2019).
 • Genetická analýza vzorků tetřívka obecného (2018-2021).
 • Záchrana genetické diversity ex situ (2020).

Publikace

2024

2022

2020

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004