Detašované pracoviště Studenec

Zaměření

Pracoviště ve Studenci je dynamicky se rozvíjející součást ÚBO, kde se nacházejí velmi dobře vybavené molekulárně-genetické/genomické, fyziologické a mikroskopické laboratoře. Velkou devizou pracoviště je rovněž moderní akreditované chovné zařízení pro drobné savce, ptáky a obojživelníky (kompletně rekonstruované v roce 2018) a polopřirozené venkovní chovy obojživelníků a ptáků.

Empirická data získaná terénním pozorováním, laboratorními analýzami a cílenými experimenty jsou využívána zejména k hledání odpovědí na důležité otázky ekologické a evoluční biologie na úrovni populací. Výzkumné aktivity mají převážně charakter základního výzkumu s možnými aplikacemi v biomedicíně, ochraně druhů i celých ekosystémů a epidemiologii nově se objevujících zoonóz. Mezi studované okruhy patří (hlavní modelové skupiny jsou uvedeny v závorce):

  • hybridní zóny jako bariéry toku genů a jejich role ve vzniku druhů (hlodavci, pěvci);
  • mechanismy a evoluce termálně-fyziologických znaků u ektotermů (čolci);
  • fylogeografie, rekonstrukce historické kolonizace, distribuce biologické rozmanitosti a evoluční procesy v tzv. horkých místech biodiverzity (zejména afričtí drobní savci a obojživelníci);
  • faktory ovlivňující genetickou strukturu populací, ochranářská genetika (ptáci, hlodavci, šelmy);
  • evoluce mikrobiomu ve střevech (hlodavci, ptáci) a peří (ptáci);
  • párovací systémy, analýza reprodukčního úspěchu a faktory ovlivňující fitness (pěvci);
  • imunogenetika – vztah mezi adaptivní genetickou variabilitou a fitness (hlodavci, pěvci);
  • koevoluce hostitel-parazit, genetická variabilita patogenů a jejich hostitelů (hlodavci, netopýři, patogenní plísně, helminti, RNA-viry);
  • funkční přístupy ke studiu morfologických adaptací (obojživelníci, plazi, hlodavci).

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu jsou popularizovány a předávány široké odborné i laické veřejnosti v rámci řady aktivit podporovaných Krajem Vysočina, Norskými fondy, operačními programy MŠMT a AV ČR v rámci Strategie AV21.

Kontakt

+420 560 590 601
bryja@brno.cas.cz

Adresa

Studenec 122
675 02 Koněšín

Lidé

Výzkumný sektor

vedoucí pracoviště

+420 560 590 601, bryja@ivb.cz, molekulární ekologie

vědecký pracovník kmenový

+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 568 423 194, cizkova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 560 590 603, gvozdik@ivb.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 621, javurkova@ivb.cz, ekofyziologie ptáků
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, statistické modelování biotických interakcí
+420 560 590 612, onmikula@ivb.cz, fylogeneze a morfologie hlodavců
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika
+420 560 590 604, tomasek@ivb.cz, evoluční ekologie a ekofyziologie

vědecký pracovník grantový

+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika

hostující vědecký pracovník

+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců

odborný pracovník

+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
+420 605 464 704, a.fornuskova@seznam.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
+420 560 590 607, holanova@ivb.cz, genetická banka (v současnosti na MD)
sugerkova@ivb.cz,

postdoktorand

+420 560 590 614, albrechtova@ivb.cz, postkopulační pohlavní výběr
+420 560 590 607, bartakova.v@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 568 627 950, dureje@ivb.cz, behaviorální genetika a speciace
+420 560 590 612, jelinek@ivb.cz, evoluční a behaviorální ekologie
+420 560 590 612, roleckova@ivb.cz, ochranářská genetika, biobanking
+420 221 951 803, schmiedova@ivb.cz, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců
urtzi.enriquez@gmail.com, evoluční a fyziologická ekologie

doktorand

brosseau@ivb.cz,
czurda@ivb.cz, biogeography, taxonomy
490619@mail.muni.cz, ecology and evolution of African small mammals
+420 560 590 607, kauzal@ivb.cz, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 560 590 607, kralova@ivb.cz, imunogenetika
+420 732 368 720, zikova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika (v současnosti na MD)
+420 605 473 942, mizerovska@ivb.cz, fylogeografie afrických hlodavců
+420 775 250 836, gechozol@gmail.com, biogeography, phylogenetics
+420 737 940 228, necas@ivb.cz, herpetologie
petruzela@ivb.cz, molekulární parazitologie
517717@mail.muni.cz, behaviorální ekologie

diplomant

bartos@ivb.cz,
kratochvilova@ivb.cz,

Podpůrný sektor

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

+420 560 590 606, dabrahamova@ivb.cz, administrativní pracovník
hrudova@ivb.cz,
jpialkova@seznam.cz, technik
jika.p.m@seznam.cz, technik
+420 568 627 950, rouskova@ivb.cz, technik
soukalova@ivb.cz, uklízečka
+420 775 049 634, komarkova@ivb.cz, projektový manažer, web