Detašované pracoviště Studenec

Zaměření

Detašované pracoviště ve Studenci je dynamicky se rozvíjející součást ÚBO. V současné době zde fungují moderní molekulárně-genetické, fyziologické a mikroskopické laboratoře. Velkou devizou pracoviště je akreditované chovné zařízení pro drobné savce, ptáky a obojživelníky (v současnosti procházející zásadní rekonstrukcí) a polopřirozené chovy.

Empirická data získaná pozorováním, laboratorními analýzami a experimenty (doplněná simulacemi) jsou využívána zejména k hledání odpovědí na důležité otázky evoluční biologie na úrovni populací. Výzkumné aktivity mají převážně charakter základního výzkumu s možnými aplikacemi v biomedicíně, druhové ochraně a epidemiologii. Mezi studované okruhy patří (hlavní modelové skupiny jsou uvedeny v závorce):

  • hybridní zóny jako bariéry toku genů a jejich role ve speciaci (hlodavci);
  • fylogeografie, rekonstrukce historické kolonizace a mechanismy vzniku a udržení biodiverzity (zejména afričtí hlodavci a obojživelníci);
  • faktory ovlivňující genetickou strukturu populací, ochranářská genetika (ryby, hlodavci, šelmy);
  • párovací systémy, analýza reprodukčního úspěchu a faktory ovlivňující fitness (pěvci);
  • imunogenetika – vztah mezi adaptivní genetickou variabilitou a fitness (hlodavci, pěvci);
  • koevoluce hostitel-parazit, genetická variabilita patogenů a jejich hostitelů (hlodavci, netopýři, patogenní plísně, helminti, RNA-viry);
  • mechanismy a evoluce termálně-fyziologických znaků u ektotermů (čolci);
  • funkční přístupy ke studiu morfologických adaptací (obojživelníci a plazi).

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu jsou popularizovány a předávány široké odborné i laické veřejnosti v rámci řady aktivit podporovaných Krajem Vysočina, Norskými fondy a operačními programy MŠMT.

Kontakt

+420 560 590 601
bryja@brno.cas.cz

Adresa

Studenec 122
675 02 Koněšín

Lidé

Výzkumný sektor

vedoucí pracoviště

+420 560 590 601, bryja@brno.cas.cz, molekulární ekologie

vědecký pracovník kmenový

+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 568 422 763, gvozdik@brno.cas.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika

vědecký pracovník grantový

+420 560 590 621, veronika.javurkova@gmail.com, ekofyziologie ptáků
+420 532 290 156, onmikula@gmail.com, fylogeneze a morfologie hlodavců

odborný pracovník

+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
+420 568 627 950, dureje@gmail.com, behaviorální genetika a speciace
+420 560 590 621, fornuskova@ivb.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 560 590 607, EvaRybnickova@seznam.cz, molekulární biologie
19ipospisilova@gmail.com, behaviorální ekologie a fyziologie myší
sugerkova@brno.cas.cz,

postdoktorand

+420 560 590 607, tatiana.aghova@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
+420 724 953 301, altmanova.m@gmail.com, cytogenetika, molekulární genetika
+420 560 590 607, 324243@mail.muni.cz, molekulární ekologie
+420 568 423 194, dejsha@seznam.cz, molekulární biologie a genetika
+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců
+420 560 590 612, kjanotova@seznam.cz, behaviorální ekologie
+420 560 590 612, vasekjelinek@gmail.com, evoluční a behaviorální ekologie
+420 776 095 267, marie.dolezalkova@gmail.com, molekulární genetika, cytogenetika
+420 560 590 612, barca_zemanova@centrum.cz, ochranářská genetika
+420 560 590 604, oltmsk@gmail.com, evoluční ekologie a ekofyziologie

doktorand

jana.brehova@seznam.cz, evoluční biologie
420 773 065 368, dolinaym@gmail.com, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika
+420 560 590 607, hanova.alex@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
+420 560 590 605, harazim@ivb.cz, molekulární imunologie a epidemiologie
+420 560 590 607, okauzal@gmail.com, ekologická a evoluční endokrinologie
ma.adamkova@gmail.com, ekologie a ekofyziologie ptáků
+420 560 590 607, kralova.tereza@mail.muni.cz, imunogenetika
+420 775 531 797, sampath.anandan@mail.muni.cz, mechanisms of life-history evolution
+420 560 590 612, 150438@mail.muni.cz, populační genetika a speciace
+420 605 473 942, d.mizerovska@gmail.com, fylogeografie afrických hlodavců
jan.petruzela@mail.muni.cz, molekulární parazitologie
357079@mail.muni.cz, koevoluce hlodavců a virů

diplomant

+420 731 313 461, zajickova@ivb.cz, ekologie netopýrů

Podpůrný sektor

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

+420 560 590 606, dabrahamova@ivb.cz, administrativní pracovník
+420 560 590 607, vlckova.vlckova@centrum.cz, technik
LudekPodhajsky@email.cz, technik
+420 568 627 950, malalidka@seznam.cz, administrativní pracovník
+420 775 049 634, komarkova@ivb.cz, administrativní pracovník