prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.

Pozice vedoucí pracoviště
Zaměření molekulární ekologie

+420 560 590 601

Výzkumné směry

 • fylogeografie, speciace, adaptace, taxonomie a fylogenetika drobných savců,
 • biogeografie a distribuce biologické rozmanitosti v Africe,
 • molekulární ekologie obratlovců (vztah neutrální a adaptivní variability, imunogenetika, ochranářská genetika, pohlavní výběr),
 • ekologie savců, zejména hlodavců (poměr pohlaví, populační dynamika, struktura společenstev).

Probíhající projekty

Ukončené projekty

Vzdělání

 • 1992-2000: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta.
 • 1992-1997: magisterské studium – Systematická biologie a ekologie. Diplomová práce: Struktura synuzií drobných zemních savců v různých biotopech CHKO Poodří, (Mgr.; vedoucí Z. Řehák).
 • 1993-1998: magisterské studium – Molekulární biologie a genetika. Diplomová práce: Příprava zkrácené varianty genu pro retinoidový receptor RXR alpha a jeho přenos do monoblastové linie BM2, (Mgr.; vedoucí J. Šmarda).
 • 1997-2000: postgraduální studium – Zoologie (zaměřeno na populační dynamiku hrabošovitých hlodavců). Doktorská práce: Demografická charakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě, (Ph.D.; školitel J. Gaisler).

Zaměstnání

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.:

 • 1997-2000: odborný VŠ pracovník
 • 2001-2010: vědecký pracovník, zodpovědný za provoz laboratoře molekulární genetiky na oddělení populační biologie ve Studenci
 • 2010-současnost: vedoucí vědecký pracovník, vedoucí detašovaného pracoviště ÚBO AV ČR, v.v.i., ve Studenci
 • 2011-2019: vědecký tajemník ÚBO AV ČR, v.v.i.
 • 2012-současnost: předseda Rady ÚBO AV ČR, v.v.i.

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno:

 • 2003-2009: odborný pracovník (částečný úvazek)
 • 2009-současnost: docent (částečný úvazek)
 • výuka: Molekulární ekologie (od r. 2015 s M. Macholánem a A. Konečným), Genetické metody v zoologii (s M. Macholánem), Pokroky ve výzkumu obratlovců (s T. Bartoničkou)
 • školitel bakalářských, magisterských a postgraduálních studentů

Vědecká a organizační činnost

 • pravidelný hlavní organizátor největší česko-slovenské zoologické konference Zoologické dny,
 • recenzent článků v odborných časopisech a oponent grantových návrhů v ČR i EU,
 • editor odborných časopisů Frontiers in Zoology, Mammalia, Journal of Vertebrate Biology
 • oponent závěrečných studentských prací a člen zkušebních komisí v České republice, na Slovensku, ve Francii a v Belgii,
 • školitel nebo konzultant 21 bakalářských, 27 magisterských a 17 PhD studentů na PřF MU Brno, PřF JU České Budějovice, PřF UK Praha a Université Montpellier II,
 • hlavní organizátor mezinárodní konference 13th African Small Mammal Symposium v Mekele (Etiopie), září 2019

Vybrané mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 2004-2006: Centre de Biologie et Gestion des Populations, INRA, Montferriez-le-Lez, France (J.F. Cosson, N. Charbonnel).
 • 2004-2009: zástupce České republiky v mezinárodním řídícím výboru vědeckého programu European Science Foundation „Integrating population genetics and conservation biology: Merging theoretical, experimental and applied approaches“.
 • září 2008: organizace Letní školy ochranářské genetiky v Liblicích (podporováno European Science Foundation) za účasti studentů a školitelů z 19 evropských zemí.
 • 2004-současnost: organizace či účast na 11 terénních expedicích v Africe (Senegal, Mosambik, Keňa, Etiopie, Tanzánie, Madagaskar), spolupráce s africkými, evropskými a americkými kolegy na výzkumu afrických savců.
 • 2005-2013: školitel dvou doktorandů pod dvojím vedením na Université Motpellier II, Francie.
 • krátké pracovní pobyty a zvané přednášky na evropských výzkumných institucích (Francie – CBGP, Université Montpellier, Muséum national d´Histoire naturelle, Université de Rennes; Dánsko – University of Aarhus; Belgie – University of Antwerp, Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Brussels; Itálie – Centre for Research and Innovation, S. Michele all’Adige; Slovinsko – University of Koper aj.).
 • 2009-2013: zástupce České republiky v konsorciu CONGRESS (Conservation of Genetic Resources for Effective Species Survival), projekt 7RP EU; 2012 – hlavní organizátor dvou mezinárodních workshopů zaměřených na ochranářskou genetiku (Slovensko, Maďarsko).
 • 2018: CIBIO – Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, Porto, Portugal – hostující vědecký pracovník, 6 měsíců
 • 2019-2023: člen mezinárodního řídícího výboru programu COST – CA18134 Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems

Současní Ph.D. studenti

 • Brosseau-Acquaviva Laura: Delimitation of Sudanian savanna phyloregions using rodents as a model group. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Mulualem Getachew: Evolution of rodent biodiversity in Eastern Afromontane Biodiversity Hotspots. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Králová Tereza: The effect of life histories on the variation of immune genes in passerines – a comparative approach, ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel, konzultanti T. Albrecht, M. Vinkler)
 • Dianat Malahatosadat: Evolution of old placental lineages: insectivorous mammals in the Afrotropics. ÚBZ PřF MU, Brno. (konzultant, školitel: A. Konečný)

Bývalí Ph.D. studenti

 • Mizerovská Daniela, 2023: Evolution at steep elevational gradients: assessing the role of genetic and ecological factors in speciation process. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Turbaková Barbora, 2023: Conservation genetics of European lynx in Central Europe. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Krásová Jarmila, 2023: Diversity and phylogeny of East African montane rodents/. KZ PřF JU, České Budějovice. (školitel-specialista, školitel R. Šumbera)
 • Těšíková Jana, 2022: Diversity and evolutionary history of selected rodent-borne viruses/. ÚBZ PřF MU, Brno. (konzultant, školitelka J. Göuy de Bellocq)
 • Hánová Alexandra, 2021: Factors affecting population genetic structure of rodents in savannahs. ÚBZ PřF MU, Brno. (konzultant, školitel A. Konečný)
 • Mazoch Vladimír , 2019: Diversity, evolution, and distribution of selected African rodents, with focus on East African savannahs. KZ PřF JU, České Budějovice. (školitel specialista, školitel R. Šumbera)
 • Aghová Tatiana, 2018: Comparative phylogeography of the Somali-Maasai region in eastern Africa using selected rodent species as a model, ÚBZ PřF MU, Brno (školitel, konzultant R. Šumbera)
 • Bartáková Veronika, 2018: The effects of non-native species on host-parasite relationships, ÚBZ PřF MU, Brno (školitel, konzultant M. Reichard)
 • Čížková Dagmar, 2015: Major histocompatibility complex variation in the house mice hybrid zone. ÚEB PřF MU, Brno. (školitel)
 • Wasimuddin, 2014: Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone. (školitel, konzultanti J. Gouy de Bellocq and J. Piálek)
 • Zemanová Barbora, 2014: Genetic structure of chamois populations in Central Europe. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Fornůsková Alena, 2013: Genes of innate immunity and their significance in evolutionary ecology of free living rodents. ÚBZ PřF MU, Brno a Université Montpellier II. (školitel, spolu s J. F. Cosson, doktorát pod dvojím vedením)
 • Patzenhauerová-Konvičková Hana, 2013: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: Phylogeography, kinship structure and mating systems. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel)
 • Poláková Radka, 2011: The effect of genetic factors on reproductive success in a socially monogamous songbird. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel, konzultant T. Albrecht)
 • Říčanová Štěpánka, 2011: Phylogeography and conservation genetics of the European ground squirrel. KZ PřF JU, České Budějovice. (školitel specialista, školitel F. Sedláček)
 • Promerová Marta, 2011: Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine. ÚBZ PřF MU, Brno. (školitel, konzultant T. Albrecht)
 • Konečný Adam, 2009: Consequences of anthropogenic changes on rodent communities and populations: study cases on native and introduced species in Eastern Senegal. ÚBZ PřF MU, Brno a Université Montpellier II. (školitel, spolu s J. M. Duplantier a J. F. Cosson; doktorát pod dvojím vedením)
 • Hájková Petra, 2008: Conservation genetics of the Eurasian otter. ÚBZ PřF MU, Brno. (konzultant, školitel P. Jurajda)

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998