Mgr. Alexandra Hánová

Pozice doktorand
Zaměření fylogeografie afrických hlodavců

+420 560 590 607
Hánová Alexandra

Výzkumné směry

  • fylogeografie,
  • fylogeneze.

Vzdělání

  • 2010-2013: bakalářské studium  – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie,(detašované pracoviště Studenec). Bakalářská práce: Adaptace obojživelníků na extrémní teploty prostředí (školitel L. Gvoždík).
  • 2013-2015: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Diplomová práce: Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus), (školitel A. Konečný).
  • 2016 – současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, (detašované pracoviště Studenec). Disertační práce: Population evolutionary history of East African small rodents (školitel A. Konečný).
  • 2016 – současnost: laboratorní technik ve výzkumné skupině HerpDiv.