Mgr. Radka Valterová Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření molekulární ekologie, behaviorální ekologie
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 545

Výzkumné směry

 • molekulární ekologie obratlovců (vztah neutrální a adaptivní variability, pohlavní výběr a ochranářská genetika),
 • aspekty chování v interakcích hnízdních parazitů s jejich hostiteli (obrana pěvců vůči kukačce obecné).

Vzdělání

 • 2006-2011: Postgraduální studium: Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Ph.D.). Téma disertační práce: Vliv genetických faktorů na reprodukční úspěch u sociálně monogamního pěvce.
 • 2000-2006: Magisterské studium: Systematická zoologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Mgr.). Téma diplomové práce: Saproxylický hmyz jako potenciální potrava datla černého (Dryocopus martius) a strakapouda velkého (Dendrocopos major) ve zralém porostu dubu zimního (Quercus petraea).
 • 2003-2005: Magisterské studium: Učitelství biologie pro střední školy, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Mgr.).

Zaměstnání

 • 2015-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR v. v. i., Brno
 • 2014-2016: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2012-2014: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2006-2012: Oddělení populační biologie, Ústav biologie obratlovců AV ČR v. v. i., Brno

Účast na projektech

 • 2021-2024: Zachraňme sýčka
 • 2017-2020: ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných
 • 2017-2019: ATHENE – Ochrana sýčka obecného v česko-saském pohraničí
 • 2017 : Reprodukční strategie obligátního hnízdního parazita: výběr hostitele, alokace pohlaví mláďat a individuální úspěšnost (GAČR 17-12262S)
 • 2015-2016: Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný (Athene noctua) a strnad zahradní (Emberiza hortulana), (Ministerstvo životního prostředí, MGSII – 52)
 • 2015-2016: Význam peří degradujících bakterií v evoluci rozdílných způsobů pelichání u rezidentních a migrujících druhů pěvců (GAČR 14-16861)
 • 2012 -2016: Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (GAČR P506/12/2472)
 • 2012-2014: popularizátorka vědy za kraj Vysočina, Otevřená věda III, Akademie věd ČR, v.v.i.
 • 2011–2016: spolupráce se správou Národního parku Grand Paradiso (Itálie) při určování paternit u kamzíka alpského (Rupicapra rupicapra)
 • 2010-2011: Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (GAČR 206/08/0640)
 • 2009-2010: Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace (Ministerstvo životního prostředí, VaV-SP/2d4/16/08)
 • 2008-2009: Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (GA AV ČR / IAA600930609)
 • 2006-2008: Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce (GAČR 206/06/0851)
 • 2006-2007: Role MHC v sexuální selekci – observační a experimentální studie u tří modelových druhů obratlovců (GA AV ČR / A600930608)

Publikace

2022

2021

2020

2015

2014

2012

2011

2009

2007