Výzkumné směry

Výzkum je rozdělen do tří základních výzkumných směrů.

Výzkumné týmy

Bioinformatická výzkumná skupina Vedoucí: Baird Stuart J.E.
Evoluční interakce holobiontů Vedoucí: Goüy de Bellocq Joëlle
Herpetologická diverzita (HerpDiv) Vedoucí: Gvoždík Václav
Laboratoř výzkumu myší Vedoucí: Piálek Jaroslav
Skupina evoluční genetiky savců Vedoucí: Bryja Josef
Skupina ochranářské biologie Vedoucí: Krojerová-Prokešová Jarmila

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy

 

Jednotlivé směry mohou být vzájemně provázané, tj. jednotliví pracovníci se mohou podílet na řešení několika projektů zařazených do různých výzkumných směrů.