Výzkumné směry

Výzkum je rozdělen do tří základních výzkumných směrů.

Biodiverzita

Evoluční ekologie

Obecná ekologie

Jednotlivé směry mohou být vzájemně provázané, tj. jednotliví pracovníci se mohou podílet na řešení několika projektů zařazených do různých výzkumných směrů.