Zoologické služby pro veřejnost

Centrum aplikované zoologie

Chcete si potvrdit výskyt vzácného druhu obratlovce nebo zjistit pohlaví ovzorkovaného živočicha? Našli jste pero, trus, srst nebo šupinu a chtěli byste vědět, komu tato pobytová známka patřila? Nebo hledáte partnera pro komplexnější průzkum, například týkající se původnosti rybích populací ve vašem území? I vám mohou být k užitku naše zkušenosti a vybavení.

ÚBO AV ČR nabízí

 • genetický servis – identifikaci (pod)druhů, linií, jedinců, hybridů a pohlaví obratlovců, populační studie, paternity, wildlife crime
 • spolupráci při druhovém monitoringu obratlovců, ale i jejich patogenů, zoonóz a krev sajících organismů
 • znalostní služby v oblasti identifikace druhů
 • konzultace v oboru zoologie, ekologie a genetiky obratlovců
 • vývoj nových nástrojů a genetických souprav pro ochranářský a chovatelský management
 • průkaz pravosti a falšování rybích komodit
 • testování přínosu nových metod a technologií v experimentálních zařízeních
 • vzorky tkání obratlovců z celého světa pro genetické a genomické analýzy; vzorky do Genetické banky ÚBO také přijímáme
 • zapůjčení dokladového materiálu obratlovců (lebky, kostry, kůže), drobné osteologické práce
 • inbrední kmeny myší odvozené z přírodních populací
 • diagnostický software S7iFish® pro identifikaci a management sladkovodních ryb

Kontakty

Vedoucí centra, genetická banka

Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D.

roleckova@ivb.cz

+420 608 549 416

Ichtyologie, genetický servis ryb, transfer technologií

Mgr. Jan Mendel, Ph.D.

mendel@ivb.cz

+420 543 422 528

Ornitologie, genetické analýzy ptáků, savců a herpetofauny

Mgr. Ondřej Kauzál

kauzal@ivb.cz

+420 560 590 607

http://ondrejkauzal.org/

Mammaliologie, patogeny savců

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.

fornuskova@ivb.cz

+420 605 464 704

Chiropterologie – zvláště chráněné druhy

Mgr. Kateřina Zukalová, Ph.D. 

katzukalova4@gmail.com

+420 731 190 399

Herpetologie

RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

vaclav.gvozdik@ivb.cz

Monitoring hematofágů a přenášených zoonóz

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

rudolf@ivb.cz

+420 519 352 961

Dokladová sbírka obratlovců, osteologické práce

Ing. Václav Prášek, Ph.D.

prasek@ivb.cz

+420 737 838 250

Čemu jsme se dosud věnovali? Aplikované výstupy ÚBO

Související odkazy

UBOGEN – genetické služby ÚBO

Národní genetická banka živočichů

Inbrední kmeny myší odvozené z přírodních populací

ENVIROP MU – Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírody

GGBN – celosvětová databáze genetických vzorků

Podpora

Strategie AV21 Akademie věd ČR, program Záchrana a obnova krajiny

Národní agentura pro zemědělský výzkum