RNDr. Václav Gvoždík Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření evoluční historie, herpetologie

+420 560 590 622
Gvoždík Václav

Výzkumné směry

Evoluce, speciační procesy a fylogenetická diverzifikace obratlovců za využití molekulárních přístupů, analýz fenotypu a biogeografických aplikací.

 • fylogeografie, fylogenetika a biogeografie obratlovců Palearktické a Afrotropické oblasti,
 • molekulární systematika a integrativní taxonomie obojživelníků a plazů,
 • biodiverzita Afriky a její ochrana, Konžská pánev,
 • herpetologie.

Pro efektivní druhovou ochranu je zásadní důkladné poznání biodiverzity. Takové poznání nám rovněž pomáhá lépe pochopit organismální vztahy v ekosystémech a evoluční procesy v nich probíhající. Mezi nejméně prozkoumané oblasti světa v tomto směru patří tropická Afrika, zejména Konžská pánev. Poznání biodiverzity a rozšíření organismů v Africe si i proto zaslouží bližší studium.

Řešené projekty

Speciation patterns in sky islands – Evoluční historie horských obojživelníků Afriky (ve spolupráci s Universität Basel, Švýcarsko).

Vzdělání

 • 2003-2010: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra zoologie
 • 2003: magisterské studium – diplomová práce: „Mezidruhová a vnitrodruhová variabilita rosniček Hyla savignyi a Hyla arborea“ (školitel: Jiří Moravec, NM).
 • 2010: Ph.D. studium – doktorská práce: „Fenotypové a molekulární přístupy v systematice palearktických a neotropických rosniček rodů Hyla a Osteocephalus (Amphibia: Hylidae)“ (školitel: Jiří Moravec, NM; konzultant: Petr Kotlík, ÚŽFG AV ČR).

Zaměstnání

 • 2005-2007: Karlova Univerzita v Praze, Katedra zoologie – pomocný výzkumný pracovník,
 • 2005-2013: Ústav živočišné fyziologie a AV genetiky ČR, Liběchov (2005-2009 doktorand; 2010-2013 postdoktorand),
 • 2012-2013: University of Basel, Biogeography Research Group, Switzerland – postdoktorská stáž,
 • 2006-součastnost: Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha – vědecký pracovník,
 • 2014-součastnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • editor Herpetology Notes,
 • člen výboru České herpetologické společnosti,
 • recenzent odborných časopisů, např. African Journal of Herpetology, Amphibia – Reptilia, Animal Biology, Asian Herpetological Research, Biochemical Systematics and Ecology, Biological Journal of the Linnean Society, BMC Evolutionary Biology, Contributions to Zoology, Current Zoology, Herpetologica, Journal of Biogeography, Journal of Heredity, Revista de Biología Tropical, Zoologica Scripta, Zoological Science,
 • recenze grantových návrhů pro české a zahraniční grantové agentury,
 • hodnocení pro IUCN African amphibian assessment.

Vybraná mezinárodní spolupráce

 • University of Basel, Biogeography Research Group, Basilej, Švýcarsko (S. P. Loader),
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Joint Experimental Molecular Unit, Brusel, Belgie (Z. T. Nagy),
 • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Bratislava (P. Mikulíček, D. Jandzík).
 • krátké výzkumné pobyty na zahraničních institucích: Velká Británie – Natural History Museum, Londýn; Španělsko – National Museum of Natural Sciences, Madrid; Německo – Natural History Museum, Berlín, Senckenberg Natural History Collections, Drážďany; Itálie – Trento Science Museum; Švýcarsko – Muséum d histoire naturelle, Ženeva; Rakousko – Natural History Museum, Vídeň; Izrael – Galilee Biotechnology Center, Kiryat Shmona; Belgie – Royal Museum for Central Africa, Tervuren.
 • terénní výzkum v řadě zemí Evropy, Blízkého východu, severní Afriky a zejména tropické Afriky: Kamerun, Republika Kongo, Demokratická republika Kongo, Tanzanie.

Současní Ph.D. studenti

 • Daniel Jablonski – Fylogeografie slepýšů (Anguis) na Balkánském poloostrově (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra zoológie; konzultant).
 • Matej Dolinay – Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu (Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno; vedoucí).

Bývalí studenti

 • Helena Šifrová – Genetická variabilita slepýšů (Anguis) v České republice a na Slovensku.
 • Jan Šrámek – Genetická diverzita létavců (Miniopterus) západního Palearktu (konzultant).
 • Petr Kůs – Genetická variabilita vrápenců (Rhinolophus) východního Středomoří (konzultant).

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

na dotaz emailem

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013