Mgr. Matej Dolinay

Pozice doktorand
Zaměření herpetologie, fylogeografie, fylogenetika

420 773 065 368
Dolinay Matej

Výzkumné směry

  • fylogeografie, fylogenetika.
  • herpetologie.

Dizertační práce

Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu

Studie bude kombinovat multidisciplinární techniky za využití fylogenomických dat, koalescenčních přístupů a GIS modelování ekologických nik. Tento kombinovaný přístup umožní zhodnotit, jak divergují populace obojživelníků a jak vznikají nové druhy v na biodiverzitu bohatých tropických deštných lesích. Hlavním cílem bude studovat genetickou variabilitu napříč genomem za využití technik high-throughput sequencing, aby bylo možno empiricky a rigorózně vyhodnotit kryptickou druhovou diverzitu s využitím populačně-genetické koalescenční teorie. Dalším cílem společně v kombinaci s environmentálními a ekologickými charakteristikami modelového systému bude zhodnotit faktory, které mohou být hnací silou při vzniku a udržování genetických divergencí v horských i nížinných deštných lesích.

Vzdělání

  • 2010-2013: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie (detašované pracoviště Studenec). Bakalářská práce: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu (vedoucí N. Martínková).
  • 2013-2015: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Karlova univerzita Praha, 3. lékářská fakulta. Diplomová práce: Genetická struktura populací dvou druhů sympatricky se vyskytujících luňáků (Milvus spp.), vedoucí I. Literák.
  • 2015 – současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie (detašované pracoviště Studenec). Disertační práce: Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu (vedoucí V. Gvoždík)

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

  • 2013: Kurz tropické ekologie Tropical Biology Association (Cambridge), Kirindy Forest, Madagaskar (5 týdnů).

Publikace

Zukal J., Bandouchova H., Bartonicka T., Berkova H., Brack V., Brichta J., Dolinay M., Jaron K., Kovacova V., Kovarik M., Martinkova N., Ondracek K., Rehak Z., Turner G., Pikula J. et al. 2014: White-Nose Syndrome Fungus: A Generalist Pathogen of Hibernating Bats, PLoS ONE 9(5): e97224.