Výzkum

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. není členěn na samostatná vědecká oddělení. Vědečtí pracovníci jsou většinou řešitelé národních či mezinárodních projektů, v rámci kterých provádí základní a aplikovaný výzkum. Vědečtí pracovníci jsou přímo podřízeni řediteli ÚBO (či jeho zástupci). Ve vědeckých týmech dále pracují pre- i post-graduální studenti, post-doktorandi, odborní asistenti a technici, za které nese zodpovědnost řešitel projektu.