Konference Zoologické dny Brno 2021

První informace

Vážené kolegyně a kolegové,

po úspěšném únorovém setkání v Olomouci plánujeme znovu přesun do Brna, kde vás všechny srdečně zveme na další Zoologické dny. Tradiční setkání zoologů různých specializací, organizované Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností, bychom rádi opět uspořádali v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.econ.muni.cz), a to ve dnech 11. a 12. února 2021.

Protože současná doba takovýmto setkáním nepřeje a situace se mění příliš často, tak dosud vyčkáváme s možností přihlašování a platby poplatků. Pokud bude existovat reálná možnost skutečně konferenci uspořádat, tak registrační formuláře budou zprovozněny na přelomu listopadu a prosince na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/. Tamtéž bude možno rovněž přihlašovat vaše prezentace a vložit jejich abstrakt. Uzávěrka přihlášek i abstraktů bude v pátek 8. ledna 2021. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány. Zoologické dny rozhodně nebudeme organizovat jako virtuální konferenci, protože tím pozbývají svého hlavního smyslu.

Účastnický poplatek, zahrnující výlohy na pořádání konference (pronájem prostor, vydání sborníku abstraktů, konferenční banket atd.) se oproti předchozímu ročníku nemění a bude 1050 Kč (1000 Kč bez tištěného sborníku), pro studenty 850 Kč (800 Kč bez tištěného sborníku). Elektronická verze sborníku bude dostupná před vlastní konferencí na této webové stránce. V ceně poplatku je zahrnut večerní banket, ale nejsou započítány obědy.

Zarezervujte si tedy, prosím, datum a sdělte informaci o pořádání této akce i zoologům ve Vašem okolí, ke kterým se tato první informace nedostane. Další detailnější informace se budou objevovat na webových stránkách konference a budou rozesílány e-mailem registrovaným účastníkům. Na setkání jsou vítáni i kolegové-zoologové ze Slovenska a vzdálenějšího zahraničí.

S dotazy a návrhy se elektronicky obracejte na e-mailové adresy bryja@ivb.cz, nebo horsak@sci.muni.cz.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jménem Organizačního výboru konference

Josef Bryja & Michal Horsák