Konference Zoologické dny Olomouc, 6.-7. února 2020

Vážené a vážení,

před týdnem skončila největší tradiční československá zoologická konference, jež se po osmi letech vrátila opět do Olomouce na půdu Přírodovědecké fakulty UP. Hlavními organizátory byl jako vždy Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., společně s Českou zoologickou společností. Lokálním organizátorem byla Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která letos, jako nejstarší česká katedra ekologie, slaví 30. výročí svého založení.

Počet přihlášených účastníků, posterů i přednášek byl jako obvykle dosti vysoký. Čtyřiadvacet členů organizačního výboru se staralo o 465 účastníků z různých univerzit, ochranářských organizací a orgánů státní správy, muzeí, zoologických zahrad, výzkumných ústavů, ústavů Akademie věd ČR, ale i soukromých firem. Celkem zaznělo 130 přednášek v jednadvaceti sekcích, které probíhaly paralelně ve čtyřech místnostech, doplnilo je 133 vyvěšených posterových sdělení. Program z hlavního konferenčního sálu byl online streamován na internetu.

Odborný program zahájila plenární přednáška doc. Vladimíra Remeše (PřF UP) na téma „Makroevoluce chování a zbarvení ptáků na globální škále“, ve čtvrtek večer poučila i pobavila plenární přednáška Mgr. Michaela Mikáta (PřF UK) na téma „Kyjorožky (Ceratina) – mistři péče o potomstvo“.

Ceny se tentokrát rozdávaly nejen za nejlepší studentské přednášky a postery, ale i za přínos ke studiu obratlovců. ÚBO AV ČR udělil Cenu Jana Zimy za významný přínos k výzkumu biologie obratlovců mladým vědeckým pracovníkům v kategorii „junior researcher“ dr. Zuzaně Musilové (PřF UK) za její přínos pro poznání  evoluce ryb a Cenu Jiřího Gaislera za významný přínos k výzkumu biologie obratlovců v kategorii „senior researcher“ doc. Radimu Šumberovi (PřF JčU) za jeho dlouholetý příspěvek k poznání života podzemních savců.

Ve Studentské soutěži o nejlepší příspěvek vybral Řídící výbor konference následující přednášky:

 1. Mgr. Klára Daňková (PřF UK): „Mimeze versus termoregulace: experimentální studie u pestřenkovitých (Diptera, Syrphidae)“
 2. Mgr. Tomáš Dvořák (PřF UK): „Výběr místa kladení jako klíčová adaptace na extrémní mikroklimatické podmínky u sarančí (Orthoptera: Gomphocerinae)“
 3. Mgr. Ing. Vojtěch Kolář (PřF JčU): „Život v popelu, aneb jaká jsou společenstva vodních bezobratlých na odkalištích popílku?“

V posterové sekci se nejlépe umístili:

 1. Mgr. Jasna Simonová (PřF UK): „Snails can fly with birds – more evidence for snail endozoochory“
 2. Mgr. Lucie Marhounová (PřF UK): „Od čivavy po komondora – co se stalo s mozkem našeho nejlepšího přítele?
 3. Mgr. Oto Kaláb (PřF OU): „NDOP Downloader – stahování dat z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR v prostředí QGIS“.

Dr. Igor Malenovský předal ocenění České entomologické společnosti. Nejlepší studentskou entomologickou přednášku přednesla Mgr. Klára Daňková (PřF UK: „Mimeze versus termoregulace: experimentální studie u pestřenkovitých (Diptera, Syrphidae)“) a nejlepší entomologický poster prezentovala Bc. Michaela Drgová (PřF OU: „Odhad reálné denzity“, poster týkající se kvantifikace bryofágních bezobratlých v mechorostech).

Nově se rozhodla udělovat ceny za nejlepší studentské prezentace i Česká společnost ornitologická. Takzvaného Zlatého černohlávka získal Bc. Martin Liška (PřF JčU) za nejlepší studentskou ornitologickou přednášku „Habitatové preference skorce vodního (Cinclus cinclus) na tocích okresu Tachov“ a již dříve zmíněná Mgr. Jasna Simonová (PřF UK) za nejlepší ornitologický poster týkající se ptáků, kteří svým nedokonalým trávením pomáhají šířit měkkýše.

Všem oceněným ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich další kariéře.

 

Nízký poplatek a vysokou úroveň konference nám pomohly udržet sponzorské dary od následujících sponzorů a partnerů konference (abecedně):

 • Anima Lab
 • Conbios, s.r.o.
 • Carl Zeiss spol. s.r.o, ZEISS Group
 • Česká zoologická společnost
 • Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
 • Pivovar Chomout
 • Pivovar Litovel
 • Město Olomouc
 • Munipress, nakladatelství MU
 • Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
 • Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
 • SPX-Car, autorizovaný Volvo dealer
 • Trigon Plus s.r.o.
 • Veolia Energie ČR, a. s.
 • Vesmír
 • Zoologická zahrada Olomouc
 • Živa

 

V neposlední řadě je třeba vyjádřit vděk našim studentům, kteří se starali o hladký průběh konference. Pod taktovkou Lukáše Webera pilně v bílých tričkách pracovali D. Ashenafi, S. Barcíková, B. Bednaříková, P. Cabáková, K. Drejslová, D. Hlubek, O. Horňák, Z. Hubáčková, I. Ježíková, R. Kabelka, A. Kosinová, B. Koudelková, K. Maralík, L. Maťátková, S. Min, I. Navrátilová, A. Neumannová, N. Nováková, J. Růžička, T. Sonnewend, K. Tymchyshyna, A. Veselá a H. Zdráhalová.

Hlavní poděkování však patří právě účastníkům konference, bez jejichž kvalitních přednášek a posterů by nebylo co organizovat. Těšíme se na viděnou na příštím setkání, tentokrát v Brně.

 

Emil Tkadlec, Josef Bryja, Ivan H. Tuf