Konference Zoologické dny Ostrava 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce se konal již 53. ročník, který společně s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Českou zoologickou společností pořádala po 10 letech Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Konference se konala v nově otevřeném areálu City Campusu Ostravské univerzity v budovách Fakulty umění OU a Katedry studia lidského pohybu PdF OU.

Z hlediska počtu registrací dosáhla konference loňských čísel. Oficiálně bylo přihlášeno 483 účastníků (z toho zhruba 200 studentů). Na 400 účastníků bylo z tuzemských institucí, 60 ze Slovenska, zbytek tvořili zoologové z Polska, Portugalska, Německa, Maďarska a Turecka. Oficiálně bylo přihlášeno celkem 144 přednášek a 144 prezentací formou posterů.

Konferenci zahajoval plenární přednáškou „Why We Look as We Look: Towards the Unified Theory of Genotype-Phenotype Interaction and the Role of Gene Regulation in Hybrids and Polyploids“ Karel Janko z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR a Ostravské univerzity. Další plenární přednášky prezentovali Peter Mikula (Strach z ľudí, úniková vzdialenosť a praktická ochrana prírody), Kateřina Sam (Olfaktorické schopnosti ptáků a (nejen) jejich vliv na rostliny) a Jan Pluháček (O zvířatech pro budoucno: regulace populací v zoologických zahradách).

Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisem Živa, Moravskoslezským krajem a firmou Megabooks bylo zařazeno 51 přednášek a 64 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Obdobně Česká společnost ornitologická udělila ceny za nejlepší přednášku a poster o ptácích. Vítězem v hlavní soutěži v kategorii přednáška se stala Alžběta Devánová, v kategorii poster potom Nikola Rojovská.

Výsledky soutěží v rámci konference Zoologické dny 2024


Hlavní soutěž o nejlepší studentské přednášky a postery
Přednášky

• 1. místo – Alžbeta Devánová (Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova univerzita)
Devánová A., Sychra J., Horsák M.: Predikcia rozšírenia veľkých lupeňonôžok (Branchiopoda, Pancrustacea) v severnej Panónii
• 2. místo – Eva Bílková (Katedra biologie a ekologie, PřF, Ostravská univerzita)
Bílková E., Kornová V., Ožana S., Pyszko P., Dolný A.: Reprodukční interference vážek: frekvence výskytu mezidruhových sexuálních interakcí
• 3. místo – Barbora Winterová (Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova univerzita)
Winterová B., Matouš M., Židek S.M., Nekola J.C.: Škálování pod hladinou: Vliv měřítka pozorování na biodiverzitu ryb korálových útesů

Postery
• 1. místo – Nikola Rojovská (Katedra biologie a ekologie, PřF, Ostravská univerzita)
Rojovská N., Drgová M., Pyszko P.: Comparison of Predation Pressure in Bryophytes and Vascular Plants Using Artificial Caterpillars
• 2. místo – Petr Kozel (PřF Jihočeské univerzity a Entomologický ústav BC AVČR)
Kozel P., Helclová M., Škorpík M., Novák J., Drag L., Ambrožová L., Čížek L.: Cylindromorphus bohemicus: Najdeš českého endemita?
• 3. místo – Barbora Straková a Agáta Horáčková (Katedra ekologie, PřF, Univerzita Karlova)
Straková B., Horáčková A., Velenská N., Velenský P., Černý R., Kratochvíl L.: Unique extraembryonic blood structure in diapausing turtle embryos

Cena České společnosti entomologické
• Nejlepší přednáška: Jan Walter (Západočeské muzeum v Plzni)
Walter J., Görner T., Šulda L., Bureš J., Myslík Z., Milička R., Sucháčková Bartoňová A., Biemann O., Brus J.: Sršeň asijská dorazila do Česka
• Nejlepší poster: Nikola Rojovská (Katedra biologie a ekologie, PřF, Ostravská univerzita)
Rojovská N., Drgová M., Pyszko P.: Comparison of Predation Pressure in Bryophytes and Vascular Plants Using Artificial Caterpillars

Cena České společnosti ornitologické
• Nejlepší přednáška: Veronika Labajová (Katedra biologie a ekologie, PřF, Ostravská univerzita)
Labajová V., Bystryčanová V., Goldensteinová T., Cimalová Š., Pyszko P., Choleva L.: Unveiling the Uneven Distribution of a Mistletoe-Thrush Mutualism: A Case Study from the Czech Republic
• Nejlepší poster: Jakub Hrouda (Katedra ekologie, PřF, Univerzita Karlova)
Hrouda J., Procházka P., Brlík V.: Využití modelování rozšíření druhů k porovnání biotopových preferencí tažných ptáků na hnízdišti a zimovišti