Konference Zoologické dny Brno 2022

ZOOLOGICKÉ DNY BRNO 2022 SE V ÚNORU KONAT NEBUDOU!

Vážené kolegyně a kolegové,

poté, co jsme museli zrušit Zoologické dny 2021, jsme se velmi těšili na setkání v únoru 2022 a již na začátku listopadu ho začali připravovat. Současná společenská situace však takovýmto setkáním nepřeje a je velmi pravděpodobné, že Masarykova univerzita (na jejíž Ekonomicko-správní fakultě se Zoologické dny tradičně konají) organizaci takto velkých akcí na začátku února opět neumožní.

S velkou lítostí tedy oznamujeme, že Zoologické dny se ani v únoru 2022 konat nebudou. Pokud by se situace změnila a nalezli bychom vhodné podmínky například ve zkouškovém období jarního semestru, tak vás budeme informovat. Věřte, že i nám tato tradiční akce velmi chybí, nicméně ji nebudeme organizovat jako virtuální konferenci, protože tím Zoologické dny pozbývají svého hlavního smyslu. Věřme tedy, že toto nejdelší přerušení tradice od roku 1969 již delší nebude a opět se budeme moci na této oblíbené akci v budoucnu potkávat.

S dotazy a návrhy se elektronicky můžete obracet na e-mailové adresy bryja@ivb.cz, nebo horsak@sci.muni.cz.

Jménem Organizačního výboru konference

Josef Bryja & Michal Horsák