Konference Zoologické dny Brno 2022

Zoologické dny 2022 se uskuteční ve dnech 10.-11. února 2022 v Brně. Věříme, že epidemiologická situace či vládní restrikce tento plán nenaruší. Více informací podáme na tomto místě na začátku listopadu, kdy bude rovněž zprovozněna registrace a vkládání abstraktů přednášek a posterů.

Těšíme se na vás.

Za organizátory

Josef Bryja a Michal Horsák