Konference Zoologické dny Brno 2023

 

Vážené kolegyně a kolegové,

po dvouleté pauze, kdy doba podobným akcím nepřála, vás všechny srdečně zveme na další Zoologické dny. Věříme, že tradiční setkání zoologů různých specializací, organizované Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností, se bude opět konat v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.econ.muni.cz), a to ve dnech 9. a 10. února 2023.

Další informace a registrační formuláře budou zprovozněny na přelomu listopadu a prosince na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/. Tamtéž bude možno rovněž přihlašovat vaše prezentace a vložit jejich abstrakt. Uzávěrka přihlášek i abstraktů bude v pátek 8. ledna 2023. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány. Zoologické dny nebudeme organizovat jako virtuální či hybridní konferenci, protože tím pozbývají svého hlavního smyslu.

 Účastnický poplatek, zahrnující výlohy na pořádání konference (pronájem prostor, vydání sborníku abstraktů, konferenční banket atd.) bude vypočítán na základě aktuálních cen na začátku listopadu, nicméně budeme se snažit, aby konference zůstala i nadále přístupná širokému spektru účastníků, včetně studentů zoologie všech stupňů. V ceně poplatku bude zahrnut i čtvrteční večerní banket.

Zarezervujte si tedy, prosím, datum a sdělte informaci o pořádání této akce i zoologům ve Vašem okolí, ke kterým se tato první informace nedostane. Další detailnější informace se budou objevovat na webových stránkách konference a budou rozesílány e-mailem registrovaným účastníkům. Na setkání jsou vítáni i kolegové-zoologové ze Slovenska a vzdálenějšího zahraničí.

S dotazy a návrhy se elektronicky obracejte na e-mailové adresy bryja@ivb.cz, nebo horsak@sci.muni.cz.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

                                                           Jménem Organizačního výboru konference

                                                              Josef Bryja & Michal Horsák