Konference Zoologické dny Brno 2021

ZOOLOGICKÉ DNY BRNO 2021 SE V ÚNORU KONAT NEBUDOU!

Vážené kolegyně a kolegové,

přestože je nám to velmi líto, tak každoroční setkání zoologů různých specializací, které mělo být již nyní připravováno Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností, se v únoru 2021 konat nebude.

Současná doba takovýmto setkáním nepřeje a představiteli Masarykovy univerzity jsme byli ujištěni, že na konci zkouškového období zimního semestru (únor 2021) rozhodně žádné konference na půdě univerzity povoleny nebudou. To samozřejmě platí i pro Ekonomicko-správní fakultu MU, kde se konference již tradičně v Brně koná. Pokud by se situace změnila a nalezli bychom vhodné podmínky pro tuto konferenci například ve zkouškovém období jarního semestru, tak vás budeme informovat. Zoologické dny rozhodně nebudeme organizovat jako virtuální konferenci, protože tím pozbývají svého hlavního smyslu.

S dotazy a návrhy se elektronicky můžete obracet na e-mailové adresy bryja@ivb.cz, nebo horsak@sci.muni.cz.

Jménem Organizačního výboru konference

Josef Bryja & Michal Horsák