Zoologické dny 2024

Ostrava City Campus

Termín: „Zoologické dny 2024“ se uskuteční ve dnech 8. a 9. února 2024

Organizátoři: Ostravská univerzita, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU a Česká zoologická společnost

Místo konání: City Campus Ostravské univerzity, Moravská Ostrava 3397, 702 00, Ostrava

Přihlášení k účasti: Přihlašovat se k účasti na konferenci můžete zde https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/registrace/. Po přihlášení obdržíte e-mailem další instrukce potřebné k registraci vašich prezentací
(přednášky a postery) a vložení abstraktů (POZOR, tento automatický e-mail může někdy spadnout do spamu). Uzávěrka přihlášek i vkládání abstraktů je v pátek 12. ledna 2024. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány. K platbě konferenčních poplatků využijte odkaz uvedený níže.

Účastnický konferenční poplatek (vč. DPH): 1350 Kč, pro studenty 1100 Kč. Poplatek pokrývá nezbytné organizační náklady (pronájem přednáškových místností, konferenční materiály), občerstvení (mimo obědy) a společenský banket. Žádáme o zaplacení všech poplatků předem, nejpozději do pátku 26. ledna 2024, nejlépe bankovním převodem na účet uvedený v e-mailu, který Vám bude zaslán po ukončení registrace. Odkaz na formuláře Ostravské univerzity pro platbu konferenčních poplatků:
studenti: zde
plný účastnický poplatek: zde
Hromadné platby nejsou možné. Účastnické poplatky jen ve výjimečných odůvodněných případech (slovenští účastníci atd.) možno zaplatit i v hotovosti při registraci po domluvě s organizátory (je nutné předem hlásit na mail Petra.Greplová@osu.cz).

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně. Místo konání je přímo na hlavní trati MHD (zastávka Výstaviště nebo Elektra), takže není problém dopravit se i ze vzdálenější destinace v rozmezí
30 min.

Stravování: Stravování si účastníci zajišťují individuálně. Vzhledem k tomu, že se konference koná v centru Ostravy, je zde dostupná řada restaurací (např. v bezprostřední blízkosti se nachází obchodní centrum Karolína, Frankie‘s Pub, vegetariánská restaurace Forky‘s).

Registrace na místě: Začíná ve čtvrtek 8. února 2024 od 8.30 ve foyer budovy Pedagogické fakulty v City Campusu OU (mapa, web: https://citycampus.osu.cz/) a bude probíhat po celou dobu konference.

Abstrakty:

Abstrakty přednášek a posterů do sborníku konference vložte na webovém formuláři https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/me-abstrakty/ nejpozději do pátku 12. ledna 2024. Abstrakta
zasílejte v češtině, slovenštině nebo angličtině. Nevkládejte netradiční symboly, tabulky, obrázky, ani seznam literatury. Rozsah vlastního textu abstraktu je omezen na 2 000 znaků (s mezerami). Dodržujte uvedený formát. Sborník obdrží všichni účastníci ve formátu PDF před vlastním konáním konference.

Odborný program: Akceptovány budou všechny prezentace týkající se nejrůznějších aspektů základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok budou přednášky probíhat v paralelních
sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“). V případě překročení přednáškových kapacit může vědecký výbor konference provést výběr přednášek a autoři budou vyzváni k přípravě posteru v průběhu ledna. Konečný program konference obdrží přihlášení účastníci ve druhé polovině ledna 2024 a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách konference.

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Ve všech paralelních sekcích bude k dispozici počítač a dataprojektor. Je možné promítat i z vlastního notebooku, ale je třeba počítat s nepředvídatelnými komplikacemi.

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, tak doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Studentská soutěž a další ocenění: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 12. ledna 2024 mohou při registraci přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference. Česká společnost entomologická udělí ceny za nejlepší přednášku/poster o hmyzu, Česká společnost ornitologická za nejlepší přednášku/poster o ptácích. Ústav biologie obratlovců AV ČR při zahájení konference předá Cenu Jana Zimy za význačný příspěvek k vědeckému poznání obratlovců (viz zde).

Předkonferenční workshop: Před vlastní konferencí bude v případě zájmu organizován workshop na Katedře biologie a ekologie PřF OU (Chittussiho 10, 710 00, Slezská Ostrava). Workshop bude rozdělen na dvě části – teoretická, jejímž tématem bude „Potenciál umělé inteligence ve výzkumu a vzdělávání“ (P. Drozd) a praktická s názvem „ChatGPT a statistická data – průvodce analýzou v R s využitím chatbota“ (Petr Pyszko a Veronika Prieložná). Zájemci se mohou registrovat na adrese petr.pyszko@osu.cz a následně jim budou zaslány podrobnější informace. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům.

Společenský večer (banket): Společenský večer bude probíhat ve čtvrtek 8. února 2024 od 19.00 hodin v prostorách City Campusu, v budově Pedagogické fakulty OU, v hale míčových sportů. Účast a občerstvení na této akci jsou již zahrnuty v ceně konferenčního poplatku.

Parkování: Parkování zdarma je v centru Ostravy dost omezené, proto pokud nechcete využít placená parkoviště (kterých je v okolí City Campusu poměrně velké množství), doporučujeme automobily nechat zaparkované u hotelu.

Organizační pokyny: Jakékoliv další dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách pavel.drozd@osu.cz a bryja@ivb.cz

Za organizační výbor Pavel Drozd a Josef Bryja