Konference Zoologické dny Olomouc, 6.-7. února 2020

Termín: „Zoologické dny 2020“ se uskuteční ve dnech 6. a 7. února 2020. Jde o 40. ročník.

Organizátoři: Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., a Česká zoologická společnost.

Místo konání:  Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 1192/12, Olomouc.

Zahájení a plenární přednášky konference proběhnou v aule Přírodovědecké fakulty (2. podlaží). Přednášky v jednotlivých sekcích budou probíhat v téže budově PřF UP, stejně jako banket.

Program konference a sborník abstraktů

 

Přihlášení k účasti: Registrace byla ukončena.

Účastnický konferenční poplatek: 1050 Kč (1000 Kč bez tištěného sborníku), pro studenty 850 Kč (800 Kč bez tištěného sborníku). Elektronická verze sborníku bude dostupná před vlastní konferencí na této webové stránce. V ceně poplatku je zahrnut večerní banket, ale nejsou započítány obědy.

Žádáme o zaplacení všech poplatků (tj. registračního poplatku a objednaných obědů) předem, nejpozději do 20. ledna 2020, nejlépe bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet Univerzity Palackého v Olomouci. Každý přihlášený účastník konference obdrží po ukončení registrace shrnutí všech nákladů, číslo účtu a individuální variabilní symbol (993104xxx), který použije pro individuální platbu. Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout. Pokud nutně potřebujete využít formu hromadné platby např. za studenty, tak při zadávání platby do „zprávy pro příjemce“ identifikujte za kolik lidí je platba prováděna a doplňte jejich jména či iniciály. Účastnické poplatky je ve výjimečných případech (slovenští účastníci atd.) po domluvě s organizátory možno zaplatit i v hotovosti při registraci na místě.

Ubytování: Olomouc nabízí řadu množností individuálního ubytování. Pro potřeby konference Zoologické dny 2020 jsme pro účastníky rezervovali kapacitu ubytování a sníženou cenu za noclehy v následujících zařízeních:

Vysokoškolské koleje UP (cca. 120 míst), hotel Clarion (cca. 80 míst), Comfort Hotel Olomouc Centre (bývalý hotel Ibis, cca. 80 míst), Best Hotel Garni (cca. 30 míst), Penzion Na Hradě (15 míst), Ubytovna Marie (cca. 60 míst) + zatím nepotvrzená opce v Penzionu U Jakuba (40 míst)

Ubytovací kapacity jsou rezervovány do 15. prosince 2019, resp. do konce roku (UP koleje) poté budou uvolněny pro další zájemce. Ubytování si tedy objednejte co nejdříve (i vzhledem k limitovanému počtu míst). Při přihlášení ubytovateli oznamte, že se registrujete na avizovanou akci Zoologické Dny 2020. Kontaktní údaje a podrobnosti ZDE.

Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo využít služeb nedaleké Menzy na ul. 17. listopadu (v areálu UP). Obědy je v tomto případě nutno zaregistrovat předem během přihlašování se k účasti. Poplatek za stravné musí být uhrazen předem, tj. společně s registračním poplatkem, při registraci na místě pak účastníci obdrží stravenky do Menzy. Cena za oběd včetně polévky je 120 Kč.

Registrace na místě: Na konferenci se bude možno registrovat již den předem, tj. ve středu 5. února 2020 v čase od 18:00 do 20:00. Následně ve čtvrtek 6. února od 8.00 a dále po celou dobu konání konference. Registrace bude v místě konání konference, tj. ve foyer (přízemí) PřF UP.

Odborný program: Akceptovány budou prezentace týkající se základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok i letos budou přednášky probíhat ve více paralelních sekcích. Samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“).

Program konference a sborník abstraktů

 

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Ve všech paralelních sekcích bude k  dispozici počítač a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint 2010). Je možné promítat i z vlastního notebooku, ale je třeba počítat s nepředvídatelnými komplikacemi.

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky či oboustranná samolepící páska. Pro postery bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři posterů měli být přítomní u svých prezentací.

Ocenění prezentací: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejkvalitnější a nejnápaditější studentské prezentace. Do soutěže se při registraci mohou přes webový formulář přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory posterů. Již tradičně bude ceny za nejlepší studentské prezentace v oboru entomologie udělovat rovněž Česká společnost entomologická, a nově také Česká společnost ornitologická za práce s ornitologickou tématikou. Za přínos k výzkumu obratlovců budou nově udělovány Ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera. Jednotlivá ocenění budou laureátům předána před oficiálním ukončením konference.

Společenský večer (banket): Společenský večer proběhne ve čtvrtek 6. 2. 2020 v budově Přírodovědecké fakulty od 19.00 hodin, tj. v místě konání konference. Bližší informace obdržíte na požádání při registraci. Poplatek za vstup na banket je nedílnou součástí konferenčního poplatku.

Organizační pokyny: Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na e-mailových adresách: emil.tkadlec@upol.cz, tomas.kuras@upol.cz, monika.mazalova@upol.cz, bryja@brno.cas.cz

Za organizační výbor

Emil Tkadlec, Tomáš Kuras a Josef Bryja

Sponzoři