Konference Zoologické dny Brno 2023

pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

Sborník ke stažení

Program konference (bude k dispozici při registraci)

Termín: „Zoologické dny 2023“ se uskuteční ve dnech 9. a 10. února 2023

Organizátoři: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU a Česká zoologická společnost

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno-Pisárky (popis příjezdu do místa konání konference – viz zde)

Přihlášení k účasti: Registrace byla uzavřena.

Účastnický konferenční poplatek (vč. DPH): 1200 Kč, pro studenty 1000 Kč. Poplatek pokrývá nezbytné organizační náklady (pronájem přednáškových místností, konferenční materiály), občerstvení (mimo obědy) a společenský banket. Po ukončení registrace si můžete vygenerovat PDF proforma faktury, kde budou uvedeny detailní platební informace. Žádáme o zaplacení všech poplatků předem, nejpozději do pátku 27. ledna 2023, nejlépe bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., u Komerční banky, nám. Svobody 21, 631 31 Brno, číslo účtu 27-0476710227/0100 (pro mezinárodní platby IBAN CZ36 0100 0000 2704 7671 0227, BIC KOMBCZPPXXX). Každý přihlášený účastník konference obdrží po ukončení registrace individuální variabilní symbol (722018xxx), který použije pro individuální platbu. Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout. Pokud nutně potřebujete využít formu hromadné platby např. za studenty, tak při zadávání platby do „zprávy pro příjemce“ identifikujte za kolik lidí je platba prováděna a doplňte jejich jména či variabilní symboly. Účastnické poplatky je ve výjimečných případech (slovenští účastníci atd.) možno zaplatit i v hotovosti při registraci po domluvě s organizátory.

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně. Kontakty na některé poskytovatele ubytování poblíž místa konání konference jsou zde.

Stravování: Účastníci, kteří si objednali obědy, obdrží při registraci stravenky do menzy Vinařská (cca 5 minut od místa konference).

Registrace na místě: Začíná ve čtvrtek 9. února 2023 od 8.00 ve foyer Ekonomicko-správní fakulty MU a bude probíhat po celou dobu konference.

Abstrakty: Vkládání abstraktů bylo ukončeno. Sborník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde, v omezeném množství bude možno sborníky zakoupit za 200 Kč přímo na místě.

Odborný program: Program konference si můžete stáhnout zde, každý účastník ho obdrží vytištěný při registraci na místě. Přednášky probíhat v paralelních sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“).

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Formát plátna je 16:9. Ve všech přednáškových místnostech je k dispozici MS Office, Libreoffice a Adobe Reader. Pokud vaše prezentace vyžaduje nainstalovat něco specifického, je nutno se předem domluvit s organizátory. Je možné promítat i z vlastního notebooku, ale je třeba počítat s nepředvídatelnými komplikacemi.

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, tak doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Studentská soutěž a další ocenění: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 8. ledna 2023 mohli přes webovou registraci přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference. Česká společnost entomologická udělí ceny za nejlepší přednášku/poster o hmyzu, Česká společnost ornitologická za nejlepší přednášku/poster o ptácích. Ústav biologie obratlovců AV ČR při zahájení konference předá Ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera za význačný příspěvek k vědeckému poznání obratlovců (viz zde).

Předkonferenční workshop: Před vlastní konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop na téma „How to Publish Research in a Scientific Journal“. Workshop povede dr. Carl Smith (Editor-in-chief časopisu Journal of Vertebrate Biology). Detailnější informace je zde. K účasti na workshopu se registrujte na e-mailové adrese: fornuskova@ivb.cz do 18. ledna 2023. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům. Účast na workshopu je zdarma, zájemcům bude vystaveno potvrzení o absolvování workshopu. Pro účastníky workshopu je připravena výjimečná večerní komentovaná prohlídka Zoo Brno.

Společenský večer (banket): Společenský večer bude probíhat ve čtvrtek 9. února 2023 od 19.00 hodin v menze Vinařská, asi 5 minut od místa konference. Účast a občerstvení na této akci jsou již zahrnuty v ceně konferenčního poplatku.

Podpora sladění rodinného a pracovního života: Během předkonferenčního workshopu i samotné konference bude účastníkům k dispozici dětský koutek. Hlídání dětí zde bude v případě zájmu zajištěno profesionálními pečovatelkami. Abychom mohli dětský koutek zajistit a vhodně vybavit, prosíme případné zájemce o vyplnění dotazníku (dotazník je v angličtině, ale můžete vyplnit v češtině, či slovenštině) do 8. ledna 2023 zde. Více informací o fungování a vybavení koutku poskytneme zájemcům (kontakt list bude vytvořen automaticky na základě vyplněných dotazníků, odkaz viz výše) koncem ledna 2023, případně na e-mailu: fornuskova@ivb.cz.

Organizační pokyny: Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách bryja@ivb.cz, fornuskova@ivb.cz nebo horsak@sci.muni.cz.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jménem Organizačního výboru konference

Josef Bryja, Alena Fornůsková & Michal HorsákOrganizátoři

Soubory ke stažení

UBO_zastita-ZOOdny_050123 (PDF, ~405 KB)
Záštita (PDF, ~208 KB)
Sborník 2023 A5_FINAL (PDF, ~2 MB)