Pracoviště Brno

Zaměření

Sekretariát ředitele a technicko-hospodářská správa na pracovišti Brno zajišťují organizační a technický chod celého ústavu. Pracoviště v Brně disponuje knihovnou, sbírkami zoologického materiálu a akreditovaným chovným zařízením pro experimentální ryby.

Výzkumné týmy využívají modelové skupiny obratlovců pro řešení obecných otázek ekologie a evoluční biologie, etologie, aplikované zoologie, významu parazitů a invazních druhů a ochrany a managementu sladkovodních i terestrických ekosystémů. Mezi studované okruhy patří:

 • reprodukční strategie (ryby, ptáci),
 • adaptace a koevoluce mezi parazitem a hostitelem (kukačka vs. pěvec; hořavka vs. mlži),
 • populační biologie, ekologie a biogeografie krátkověkých ryb (Nothobranchius, Cynolebias),
 • vztah vícebuněčných parazitů a hostitelů (ryby, ptáci),
 • rozmanitost rybích společenstev a populační parametry klíčových druhů v různých typech vodního prostředí,
 • problematika invazních druhů živočichů,
 • tahová konektivita a sezonní interakce u dálkových migrantů,
 • ekologie a chování netopýrů zejména v období hibernace,
 • populační genetika a mezidruhová hybridizace jelenovitých (jelen evropský vs jelen sika),
 • ochranářská genetika velkých šelem,
 • prostorová aktivita a migrace velkých šelem ve vztahu k problematice fragmentace krajiny,
 • potravní ekologie savců a jejich vliv na prostředí,
 • potravní biologie lidoopů.

 

 

Kontakt

+420 543 422 540
novotna@ivb.cz
datová schránka: xcznq8p

Adresa

Květná 8
603 00 Brno

Lidé

Výzkumný sektor

ředitel

+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů

vedoucí pracoviště

+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 527, blazek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 554, honza@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 543 422 548, koubek@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ochranářská genetika a ekologie savců
+420 543 422 528, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 543 422 522, ondrackova@ivb.cz, parazitologie ryb
pafco@ivb.cz, vztah hostitel - parazit
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 545, psamas@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 387 775 611, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
+420 543 422 519, sulc@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 538, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů (v současnosti na MD)
cervena@ivb.cz, vztah hostitele a parazita
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
yuriy.kvach@gmail.com, parazitologie ryb
+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 543 422 545, valterova@ivb.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie

hostující vědecký pracovník

ekologie drobných savců

odborný pracovník

+420 543 422 521, jurajdova@ivb.cz, technický pracovník, projektový manažer

postdoktorand

bachorec@ivb.cz, ekofyziologie netopýrů
brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 543 422 527, englmaier@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
lfaqua@gmail.com, ekologie a evoluční biologie ryb, taxonomie
maresova@ivb.cz,
slapansky@ivb.cz, invazní druhy ryb
marity.fish@gmail.com, ekologie a parazitologie ryb
wenjing@ivb.cz, Evo-devo
+420 543 422 527, zimmermann@ivb.cz, reprodukční strategie ryb, reprodukční parazitismus

doktorand

+420 543 422 522, abhishek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
formanek@ivb.cz,
hnilicka@ivb.cz, invazní druhy ryb
ilik@ivb.cz, analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
+420 543 422 549, kacmarikova@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
+420 543 422 557, koch@ivb.cz, behavioural ecology, brood parasitism
alexyks95@gmail.com, ochranářská biologie
malavikamadhavan98@gmail.com, ekologie a evoluce
bethanmason@sky.com, primate parasitology
noskova@ivb.cz, ekologie parazitů
ssangeethspeaks@gmail.com, ochranářská biologie
sambucci@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
+420 702 129 777, stetkova@ivb.cz, behaviorální ekologie a hnízdní parazitismus

diplomant

milova@ivb.cz,
pospisil@ivb.cz,

Podpůrný sektor

technicko-hospodářská správa

+420 543 422 513, brodecka@ivb.cz, mzdová účetní
+420 543 422 511, grunwaldova@ivb.cz, účetní, administrativní pracovník
+420 543 422 513, koznarkova@ivb.cz, personalistika, mzdová účetní
+420 543 422 514, pospisilova@ivb.cz, technik THS
+420 543 422 511, srnova@ivb.cz, pokladní, účetní
+420 602 352 924, vyklicky@ivb.cz, zástupce vedoucí technicko-hospodářské správy

středisko vědeckých informací

+420 543 422 518, glosova@ivb.cz, výkonná redaktorka
+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

+420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník
+420 543 422 527, vhomolka@ivb.cz, technik
uklízečka
+420 543 422 540, novotna@ivb.cz, sekretářka
+420 543 422 548, polacikova@ivb.cz, vedoucí projektový manažer
prasek@ivb.cz, správce sbírek
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník