Pracoviště Brno

Zaměření

Sekretariát ředitele a technicko-hospodářská správa na pracovišti Brno zajišťují organizační a technický chod celého ústavu. Pracoviště v Brně disponuje knihovnou, sbírkami zoologického materiálu a akreditovaným chovným zařízením pro experimentální ryby.

Výzkumné týmy využívají modelové skupiny obratlovců pro řešení obecných otázek ekologie a evoluční biologie, etologie, aplikované zoologie, významu parazitů a invazních druhů a ochrany a managementu sladkovodních i terestrických ekosystémů. Mezi studované okruhy patří:

 • reprodukční strategie (ryby, ptáci),
 • adaptace a koevoluce mezi parazitem a hostitelem (kukačka vs. pěvec; hořavka vs. mlži),
 • populační biologie, ekologie a biogeografie krátkověkých ryb (Nothobranchius, Cynolebias),
 • vztah vícebuněčných parazitů a hostitelů (ryby, ptáci),
 • rozmanitost rybích společenstev a populační parametry klíčových druhů v různých typech vodního prostředí,
 • problematika invazních druhů živočichů,
 • tahová konektivita a sezonní interakce u dálkových migrantů,
 • ekologie a chování netopýrů zejména v období hibernace,
 • populační genetika a mezidruhová hybridizace jelenovitých (jelen evropský vs jelen sika),
 • ochranářská genetika velkých šelem,
 • prostorová aktivita a migrace velkých šelem ve vztahu k problematice fragmentace krajiny,
 • potravní ekologie savců a jejich vliv na prostředí,
 • potravní biologie lidoopů.

 

 

Kontakt

+420 543 422 540
novotna@ivb.cz
datová schránka: xcznq8p

Adresa

Květná 8
603 65 Brno

Lidé

Výzkumný sektor

ředitel

+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů

vedoucí pracoviště

+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 554, honza@brno.cas.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 543 422 548, koubek@brno.cas.cz, ekologie savců
+420 543 422 522, audrey@sci.muni.cz, parazitologie ryb
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 387 775 621, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 553, jzima@ivb.cz, cytogenetika a biodiversita

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
+420 543 422 545, j.kolecek@gmail.com, ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 533, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 387 772 238, lubomir.pialek@prf.jcu.cz, diverzita a evoluce živočichů
+420 387 772 233, radka.lezalova@prf.jcu.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 550, carrington@seznam.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 543 422 545, psamas@seznam.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 543 422 545, radkpol@centrum.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie

odborný pracovník

+420 543 422 521, valova@ivb.cz, reprodukce ryb

postdoktorand

+420 543 422 527, demon@sci.muni.cz, evoluční ekologie anualních ryb
+420 543 422 527, coevolutionary theory and modelling
270489@mail.muni.cz, invazní druhy ryb
+420 737 904 599, sulc-michal@seznam.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 543 422 557, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie halančíků

doktorand

421 915 062 338, ebachorec@gmail.com, zoologie, behaviorální ekologie
vojtech.brlik@gmail.com, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 778 016 162, H17006{@vfu.cz, hibernace netopýrů
michalkova@ivb.cz, ichtyoparazitologie
375712@mail.muni.cz, ichtyoparazitologie
+420 543 422 545, katka.minda@seznam.cz, populační ekologie, migrace ptáků
bara.turbakova@gmail.com, ochranářská a populační genetika
zakja@natur.cuni.cz, evoluční ekologie ryb

Podpůrný sektor

technicko-hospodářská správa

+420 543 422 512, brezinova@ivb.cz, mzdová účetní
+420 543 422 512, buckova@ivb.cz, vedoucí technicko-hospodářské správy
+420 543 422 511, denkova@ivb.cz, účetní
+420 543 422 513, koznarkova@ivb.cz, personalistika, mzdová účetní
+420 543 422 514, pospisilova@ivb.cz, technik THS
+420 543 422 511, srnova@ivb.cz, pokladní, účetní

středisko vědeckých informací

+420 543 422 525, florianova@ivb.cz, knihovnice
+420 543 422 518, glosova@ivb.cz, výkonná redaktorka
+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

+420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník
+420 543 422 527, technik
+420 543 422 541, chamr@brno.cas.cz, správce sbírek, preparátor
uklízečka
+420 543 422 540, novotna@ivb.cz, sekretářka
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník