Vladislav Ilík

Pozice doktorand
Zaměření analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
Pracoviště Pracoviště Brno

V rámci svého výzkumu se zaměřuji především na využití moderních sekvenačních metod ke studiu strongylidních hlístic a jejich přenosů mezi lidmi a lidoopi.

PhD práce

Celogenomové a amplikonové sekvenování jako nástroj studia strongylidních hlístic (oddělení Parazitologie, na ústavu Botaniky a Zoologie, MUNI).