Biodiverzita

V současné době procházíme obdobím, které je nazýváno krizí biodiverzity. Poznatky z oblasti rozšíření a evoluce biologické rozmanitosti jsou základem úspěšných strategií pro její ochranu.

Výzkumný směr Biodiverzita se věnuje evolučním procesům, které ovlivňují rozmanitost obratlovců (jako tzv. holobiontů, tj. včetně jejich symbiontů) na druhové i vnitrodruhové (genetické) úrovni. Studovány jsou faktory a procesy zodpovědné za nárůst (např. vznik druhů) i pokles (vymírání populací, ochranářská genetika) úrovně biologické rozmanitosti. Jednotlivé projekty se zabývají zejména následujícími tématy:

  • vznik druhů (speciace) a jejich hybridizace;
  • evoluční historie, fylogeografie – původ současné genetické diverzity a její geografické rozšíření;
  • faktory ovlivňující diverzitu holobiontů tj. koevoluce hostitele a parazita, struktura mikrobiomu;
  • biogeografie, evoluce tzv. horkých míst (“hot spotů”) biodiverzity, především v Africe;
  •  ohrožení genetické rozmanitosti současných populací a její důsledky, ochranářská genetika;
  • biologické sbírky, genetická banka.

Výzkumné týmy

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR

Ukončené projekty