Evoluce hybridní sterility samců mezi evropskými poddruhy myší domácí (2019–2021)

Číslo projektu 19-12774S
Období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021

V laboratorních kříženích mezi 2 poddruhy myši domácí, Mus m. musculus (Mmm) a M. m. domesticus (Mmd), které divergovaly před 0,5 mil. let, je ~70% případů dokumentována přítomnost F1 hybridů bez nebo s malým počtem spermií. Tato F1 sterilita je dána negativní epistatickou interakcí genů Prdm9 na chromozomu 17 a Hstx1/2 na chromozomu X, které také duálně řídí meiotickou rekombinaci. Oproti tomu u samců odchycených v přírodní  hybridní zóně mezi oběma poddruhy nebyla detekována žádná F1 sterilita. Cílem projektu je vysvětlení této neshody. Rozsah a proměnlivost sterility budou určeny z 648 mezipoddruhových křížení mezi 36 kmeny myší odvozených z přírodních populací západního Palearktu. U kombinací kmenů produkujících sterilní potomstvo  s genetickou kontrolou odlišnou od 2-lokusového modelu budou nově mapovány kvantitativní geny ovlivňující sterilitu. Vnitro– a mezipoddruhová variabilita celogenomové rekombinace bude detekována imunobarvením meiocytů.