Detašované pracoviště Valtice

Zaměření

Výzkum je orientován především na ekologii a eko-epidemiologii zoonotických mikrobiálních patogenů, způsobujících nákazy člověka, včetně nákaz emergentních a (re-)emergentních. Úloha volně žijících endotermních obratlovců (hostitelů zoonotických agens) a krevsajících členovců (biologických přenašečů mikrobiálních patogenů) je průběžně studována v přírodních ohniscích nákaz podléhajících kontinuálnímu vlivu změn životního prostředí včetně tlaků socio-ekonomických.

Aktuálně řešená problematika:

  • izolace a identifikace pro vědu nových mikroorganizmů včetně lidských patogenů;
  • ekologie patogenních mikroorganizmů přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a klíšťové encefalitidy, spirochéta Borrelia burgdorferi, rickettsia Anaplasma phagocytophilum, prvok Babesia spp.);
  • implementace koncepce ‚One health‘ pro studium zoonóz;
  • riziko introdukce invazivních druhů komárů a nemocí, jež přenášejí do střední Evropy;
  • návrhy na kontrolu (potlačení) zoonotických patogenů a na prevenci onemocnění, jež způsobují, u volně žijících obratlovců a člověka (příspěvek k preventivní humánní a veterinární medicíně);
  • expertní stanoviska týkající se prevence a kontroly zoonóz.

Pracoviště ve Valticích disponuje nejmodernějšími přístroji pro molekulární biologii stejně jako moderním zvířetníkem, který splňuje všechny bezpečnostní kritéria platná pro práci s laboratorními zvířaty.

Kontakt

+420 519 352 961
rudolf@ivb.cz

Adresa

Klášterní 2
691 42 Valtice

Lidé

Výzkumný sektor

vedoucí pracoviště

+420 519 352 961, rudolf@ivb.cz, surveillance zoonóz, emergentní nákazy

vědecký pracovník kmenový

+420 519 352 961, zhubalek@ivb.cz, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz
+420 519 352 961, sikutova@ivb.cz, ekologie přenašečů nákaz

odborný pracovník

sebesta@ivb.cz, nákazy přenášené vektory, propagace konceptu One-Health

postdoktorand

mravcova@ivb.cz, zoonózy způsobeny parazitickými červy, vektorová biologie

diplomant

484887@mail.muni.cz, epidemiologie vybraných zoonoz

Podpůrný sektor

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

pesl@ivb.cz, technik
+420 519 352 961, sevcikova@ivb.cz, laborantka, administrativní pracovník