Vedení ústavu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Květná 8
603 00 Brno

IČ: 68081766
DIČ: CZ68081766

Ředitel ústavu

+420 560 590 601, bryja@ivb.cz

Zástupci ředitele

+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz

Sekretariát

+420 543 422 540, novotna@ivb.cz

Dozorčí rada

Předseda

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Místopředseda

prof. Tomáš Albrecht, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. )

Členové

Ing. František Foret, DSc. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i.)

Ing. Ján Osuský (AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o.)

Tajemník

Jitka Novotná — novotna@ivb.cz

Rada ústavu

Předseda

prof. RNDr. Martin Reichard, PhD. —  reichard@ivb.cz

Místopředseda

prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.— bryja@ivb.cz

Členové interní

doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.

Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D.

Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.

Členové externí

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU Brno)

prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl , Ph.D. (Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha)

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

Tajemník

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D. — fornuskova@ivb.cz

 

Mezinárodní poradní sbor Ústavu biologie obratlovců AV ČR v.v.i.

Prof. Iain Barber, Nottingham Trent University, UK

Dr. Staffan Bensch, Lund University, Švédsko

Univ.-Prof. Dr. Hubert Keckeis, University of Vienna, Rakousko

Prof. Dr. Bart Kempenaers, Max Planck Institute for Ornithology Seewiesen, Německo

Prof. Herwig Leirs, University of Antwerp, Belgie

Zápisy z jednání

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007