Mgr. Alena Fornůsková Ph.D.

Pozice odborný pracovník
Zaměření koevoluce patogenů s hostiteli

+420 605 464 704
Fornůsková Alena

Výzkumné směry

 • koevoluce parazitů s jejich hostiteli,
 • studium a predikce šíření nakažlivých onemocnění,
 • studium hybridních zón.

Vzdělání

 • 2009-2013: doktorské studium pod dvojím vedením –  Université Montpellier II, France a Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Práce: Geny vrozeného imunitního systému a jejich význam v evoluční ekologii volně žijících hlodavců, (vedoucí J.Bryja a Jean François Cosson).
 • 2008-2009: magisterské studium – Ecologie Fonctionnelle, Comportementale et Evolutive (EFCE) (Master 2, Université de Rennes 1, France). Diplomová práce: Genetická struktura populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě, (vedoucí J.Bryja a E.Petit).
 • 2007-2009: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, systematická biologie a ekologie.

Zaměstnání

 • 2017 – PR manažer ÚBO (publicita ústavu, komunikace s médii, tvroba tiskových zpráv a příprava podkladů pro management ÚBO, příprava a rozesílání grantových informací).
 • 2016-2017: částečný úvazek: post doc, účast na projektech Hybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium vzniku patogenů a Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni.
 • 2015-2016: částečný úvazek: post doc, účast na několika projektech (studium senescence u ptáků, přenos a šíření infekčních onemocnění u hlodavců), projektový koordinátor (projekt BIOM) –  Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.
 • 12/2014-10/2015: mateřská dovolená.
 • 2014: Post doc – NextGenProject (OP VK: CZ.1.07/2.3./20.0303), Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.
 • 2011-2013: projektový manažer – projekt Provaz (OP VK: CZ.1.07/2.4.00/17.0138) Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.

Účast na projektech

Organizace vzdělávacích akcí (workshop, konferencí, přednášek a terénních cvičení) v rámci projektů PROVAZ: PROpojení PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu a BIOM.

Organizace NGS konference v Nových hradech 2014.

Publikace

2023

2021

2014

2013

2010

2009