Výzkumný sektor

ředitel

+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů

vedoucí pracoviště

+420 560 590 601, bryja@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb
+420 519 352 961, rudolf@ivb.cz, surveillance zoonóz, emergentní nákazy

vědecký pracovník kmenový

+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků
+420 560 590 613, stuartj.e.baird@gmail.com, evoluční biologie, populační genetika
+420 543 422 527, blazek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
+420 543 422 538, capek@ivb.cz, ekologie ptáků, ptačí parazité
+420 568 423 194, cizkova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie
+420 560 590 627, gvozdik@ivb.cz, fyziologická a evoluční ekologie
+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie
+420 560 590 621, javurkova@ivb.cz, ekofyziologie ptáků
+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 554, honza@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 519 352 961, zhubalek@ivb.cz, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz
+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 543 422 548, koubek@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ochranářská genetika a ekologie savců
+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie
+420 543 422 528, mendel@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 532 290 156, onmikula@ivb.cz, fylogeneze a morfologie hlodavců
+420 543 422 522, ondrackova@ivb.cz, parazitologie ryb
pafco@ivb.cz, vztah hostitel - parazit
+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie
+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků
+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 545, psamas@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 387 775 611, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců
+420 519 352 961, sikutova@ivb.cz, ekologie přenašečů nákaz
+420 737 904 599, sulc@ivb.cz, behaviorální ekologie ptáků
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika
+420 560 590 604, tomasek@ivb.cz, evoluční ekologie a ekofyziologie
+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 557, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů (v současnosti na mateřské dovolené)
cervena@ivb.cz, vztah hostitele a parazita
dzurja@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika
+420 543 422 532, halacka@ivb.cz, ichtyologie
+420 543 422 545, j.kolecek@gmail.com, ekologie a migrace ptáků
yuriy.kvach@gmail.com, parazitologie ryb
+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců
+420 543 422 545, valterova@ivb.cz, molekulární ekologie, behaviorální ekologie (v současnosti na MD)

hostující vědecký pracovník

+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců
ekologie drobných savců

odborný pracovník

+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika
+420 605 464 704, fornuskova@ivb.cz, koevoluce patogenů s hostiteli
+420 560 590 607, holanova@ivb.cz, molekulární biologie
+420 604 224 871, izar.cz@gmail.com, cloud computing on MetaCentrum
+420 543 422 521, jurajdova@ivb.cz, technický pracovník, projektový manažer
ipospisilova@ivb.cz, behaviorální ekologie a fyziologie myší (v současnosti na MD)
sebesta@ivb.cz, nákazy přenášené vektory, propagace konceptu One-Health
sugerkova@ivb.cz,

postdoktorand

+420 560 590 607, bartakova.v@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 568 627 950, dureje@ivb.cz, behaviorální genetika a speciace
+420 560 590 612, janotova@ivb.cz, behaviorální ekologie
+420 560 590 612, jelinek@ivb.cz, evoluční a behaviorální ekologie
lfaqua@gmail.com, ekologie a evoluční biologie ryb, taxonomie
+420 543 422 527, mari@ivb.cz, experimentální a molekulární ekologie
petomikula158@gmail.com,
mravcova@ivb.cz, zoonózy způsobeny parazitickými červy, vektorová biologie
+420 560 590 612, roleckova@ivb.cz, ochranářská genetika, biobanking
seidlovav@vfu.cz,
slapansky@ivb.cz, invazní druhy ryb
marity.fish@gmail.com, ekologie a parazitologie ryb
urtzi.enriquez@gmail.com, evoluční a fyziologická ekologie
wenjing@ivb.cz, Evo-devo
+420 543 422 527, zimmermann@ivb.cz, reprodukční strategie ryb, reprodukční parazitismus
zak@ivb.cz, evoluční ekologie ryb

doktorand

albrechtova@ivb.cz, evoluční biologie
+420 543 422 522, abhishek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
kofibadu2011@gmail.com,
sbaskiera@gmail.com, evolutionary and physiological ecology
bendova@ivb.cz, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců
+420 519 352 961, betasova@ivb.cz, molekularni diagnostika patogenů
brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva
davi4166@umn.edu,
490619@mail.muni.cz, ecology and evolution of African small mammals
420 773 065 368, dolinay@ivb.cz, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika
gajdarova@ivb.cz, ochranářská a populační genetika
+420 778 016 162, H17006{@vfu.cz, hibernace netopýrů
hnilicka@ivb.cz, invazní druhy ryb
ilik@ivb.cz, analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
+420 560 590 607, kauzal@ivb.cz, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 560 590 607, kralova@ivb.cz, imunogenetika
+420 732 368 720, zikova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 721 521 949, krasova@ivb.cz, fylogeneze a fylogeografie drobných afrických savců
alexyks95@gmail.com, ochranářská biologie
+420 775 531 797, sampath@ivb.cz, mechanisms of life-history evolution
malavikamadhavan98@gmail.com, ekologie a evoluce
bethanmason@sky.com, primate parasitology
kinela@centrum.cz, evoluční biologie
romana1.michalkova@gmail.com, evoluční ekologie ptáků
+420 605 473 942, mizerovska@ivb.cz, fylogeografie afrických hlodavců
775 525 083, gechozol@gmail.com, biogeography, phylogenetics
+420 737 940 228, necas@ivb.cz, herpetologie
noskova@ivb.cz, ekologie parazitů
petruzela@ivb.cz, molekulární parazitologie
pravdova@ivb.cz, ichtyoparazitologie
ssangeethspeaks@gmail.com, ochranářská biologie
sambucci@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
517717@mail.muni.cz, behaviorální ekologie
+420 606 891 352, frantisek.snitily@gmail.com,
357079@mail.muni.cz, koevoluce hlodavců a virů

diplomant

pecta@ivb.cz, molekularní diagnostika arboviru
484887@mail.muni.cz, epidemiologie vybraných zoonoz