Mgr. Veronika Bartáková

Pozice doktorand
Zaměření molekulární ekologie
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 557

Dizertační práce

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy, (vedoucí M.Reichard)
Práce bude zkoumat genetickými a behaviorálně-ekologickými přístupyvnitrodruhovou variabilitu v úspěšnosti invaze a jejího dopadu na původní druhyza využití oboustranného vztahu mezi hořavkami (Rhodeus amarus) a mlži z čelediUnionidae. Cílem bude analýza vnitropopulačních rozdílů vlivu invazní škebleAnodonta woodiana na původní populace R. amarus (včetně studia variabilitypůvodních populací hořavek). A dále predikce potenciální invazní úspěšnostiasijských hořavek R. ocellatus. Výsledky ukáží, jak nepůvodní druhy interagujís původními druhy i s ostatními nepůvodními druhy a jak populačně specificképarametry tyto interakce ovlivňují.

Diplomová práce: Genetická struktura krátkověkých ryb rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku, (vedoucí J.Bryja, konzultant M.Reichard).

Publikace

2018

2017

2015

2013