Mgr. Veronika Bartáková Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření molekulární ekologie

+420 560 590 607

Výzkumné směry

  • molekulární ekologie,
  • populační genetika.

Vzdělání

  • 2008–2011: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Systematická biologie a ekologie. Bakalářská práce: Detailní populačně-genetická struktura hořavky duhové ve střední Evropě (vedoucí J. Bryja, konzultant M. Reichard).
  • 2011–2013: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Evoluční a ekologická biologie. Diplomová práce: Genetická struktura krátkověkých ryb rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku (vedoucí J.Bryja, konzultant M.Reichard).
  • 2013–2018: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Zoologie. Disertační práce: Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži (vedoucí J.Bryja a M.Reichard).

Publikace

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2013