Dokladová sbírka obratlovců

Již od dob vzniku ústavu v 50. letech minulého století bylo věnováno značné úsilí budování sbírek biologického materiálu. Jako základ klasické sbírky posloužila část sbírek Katedry zoologie Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou do vznikajícího Ústavu pro výzkum obratlovců přenesl jeho první ředitel prof. Josef Kratochvíl. Od té doby jsou sbírky pravidelně doplňovány, i když v druhé polovině minulého století byly sběry intenzivnější než po roce 2000. Sbírky jsou tvořeny především osteologickými položkami, jako jsou lebky a celé kostry savců, ptáků, plazů, obojživelníků i ryb. Početně i druhově je velmi bohatá sbírka kůží drobných savců. Z geografického hlediska převažují sběry z České republiky a Slovenska (z bývalého Československa). Nicméně zastoupeny jsou také početné kolekce savců z Balkánu, Ruska, Egypta, Afghánistánu, Senegalu a řady dalších evropských i mimoevropských zemí, shromážděné v rámci mnohých vědeckých expedic výzkumníků ústavu. K roku 2020 obsahuje dokladová sbírka ÚBO téměř 44 100 položek, které reprezentují 209 druhů savců (42 000 položek), 150 druhů ptáků (1 600 položek), 31 druhů ryb (412 položek) a jen minimální množství plazů a obojživelníků. Sbírky obsahují také typového jedince hrabošíka tatranského, Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952), a sviště tatranského, Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961. Z recentních sběrů je nejbohatší kolekce lebek afrických drobných savců, zejména hlodavců, které jsou shromažďovány průběžně od r. 2010. Sbírky jsou doplňovány jak sběry v rámci schválených výzkumných projektů, tak příležitostnými sběry uhynulých vzácných druhů (např. velkých šelem). Přestože proces digitalizace a zveřejňování údajů o dostupném materiálu teprve probíhá, vzorky jsou k dispozici domácím i zahraničním vědcům a také návštěva sbírky je možná na základě domluvy s jejím kurátorem.

Kontakt – kurátor Dokladové sbírky obratlovců ÚBO

Václav Prášek +420 737 838 250, prasek@ivb.cz

Jiří Chamr chamr@ivb.cz