Chovy myší

Od roku 2008 jsou na studeneckém pracovišti ÚBO rozvíjeny inbrední kmeny myší (především domácích) odchycených v přírodě. Od klasických laboratorních kmenů se liší vysokou genetickou a fenotypovou variabilitou. Díky známé genealogii a biologické diverzitě odvozené z přírodních populací mohou být tyto kmeny výtečným nástrojem ke studiu genetických a fenotypových interakcí v evolučním kontextu. Postupně byla vytvořena největší kolekce divokých kmenů (více než 70) a nyní je možné si tyto inbrední kmeny jednoduše vyžádat pro výzkum na základě informací na webových stránkách: https://housemice.cz/cs.