Databáze aplikovaných výsledků

Připravujeme certifikované metodiky i ověřené technologie. Jsme držitelé užitných vzorů, národních/evropských patentů, funkčních vzorků a prototypů. Vyvíjíme vlastní diagnostické metody a soupravy pro ochranářský a chovatelský management. Ve spolupráci s IT specialisty jsme vytvořili vlastní diagnostický software S7iFish® na identifikaci sladkovodních ryb.

Hmyz

Ryby

Ptáci

Savci

Po kliknutí na obrázek hmyz/ryby/ptáci/savci se objeví pod obrázkem nabídka s aplikovanými výsledky pro konkrétní skupinu (jen ty, kde je nějaký výstup)

  • Certifikované a necertifikované metodiky
  • Funkční vzorky
  • Ověřené technologie
  • Patenty
  • Prototypy
  • Software
  • Užitné vzory

Certifikované a necertifikované metodiky

Hmyz

2012

Zpřesnění a standartizace metodiky monitoringu výskytu komárů a postupu pro detekci flavivirů a bunyavirů,

certifikovaná

Gelbič I., Šebesta O., Růžek D., Kilian P., 2012

ISBN 978-80-86668-26-0

Certifikované a necertifikované metodiky

Ryby

2021

Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu,

certifikovaná

Halačka K., Mareš J., Poštulková E., Malý O., 2021

ISBN 978-80-87189-35-1

 
 
 
2020

Odběr hlenu u ryb,

certifikovaná

Halačka K., Mareš J., 2020

ISBN 978-80-87189-31-3

 
 
 

Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb,

certifikovaná

Halačka K., 2020

ISBN 978-80-87189-30-6

 
 
 
2019

Vliv odběru vzorků a způsob jejich fixace na měření velikosti genomu,

necertifikovaná

Halačka K., Vetešník L., Fedorčák J., Koščo J., 2019

ISBN 978-80-87189-28-3

 
 
 

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry,

certifikovaná

Halačka K., Adámek Z., Jurajda P., Mareš J., Kopp R., Grmela J., 2018

ISBN 978-80-7509-622-7

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn,

certifikovaná

Halačka K., Adámek Z., Jurajda P., Mareš J., Kopp R., Grmela J., 2018

ISBN 978-80-7509-624-1

 

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice,

certifikovaná

Halačka K., Adámek Z., Jurajda P., Mareš J., Kopp R., Grmela J., 2018

ISBN 978-80-7509-623-4

 

Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod-aktualizovaná verze,

certifikovaná

Jurajda P., Slavík O., Adámek Z., Janáč M., 2019

 
 
 
  

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby,

certifikovaná

Janáč M., Jurajda P., Polášek M., Němejcová D., 2019

 
 
   

Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii,

certifikovaná
 

Halačka K., Vetešnik L., Mareš J., 2017

ISBN 978-80-7509-582-4

Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních,

certifikovaná

Mendel J., Halačka K., Mareš J., 2017

‎ISBN 978-80-7509-514-5

Funkční vzorky

2023

Genetická souprava STR Multiplex THYMident9 a THYMident13 ke stanovení populačních parametrů lipana (Thymalus thymalus)

Marešová E.

 

 

Genetická souprava STR Multiplex SALVident10 ke stanovení populačních parametrů v komerčních chovech sivenů (rod Salvelinus)

Mendel J., Marešová E.

Genetická souprava STR Multiplex TRUTident9 a TRUTident12 ke stanovení populačních parametrů pstruha obecného (Salmo trutta)

Mendel J., Marešová E

Genetická souprava STR Multiplex ASPident10, ASPident11 a ASPident12 ke stanovení populačních parametrů bolenů (Leuciscus aspius)

Mendel J.

Diagnostická souprava RT-qPCR ICHTident na detekci a kvantifikaci Ichthyophthirius multifiliis ve vzorcích vody, tkání a kožních stěrů

Šindelka R., Mendel J.

‎ 

ISBN 978-80-87189-42-9

Diagnostická souprava RT-qPCR TETRACAPSident na detekci a kvantifikaci Tetracapsuloides bryosalmonae ve vzorcích vody, tkání a kožních stěrů

Šindelka R., Mendel J.

ISBN 978-80-87189-38-2

‎‎

 

2022

Diagnostická souprava RT-qPCR AEROMident na detekci a kvantifikaci Aeromonas spp. ve vzorcích vody, tkání a kožních stěrů

Šindelka R., Mendel J.

ISBN 978-80-87189-37-5

 

Diagnostická souprava RT-qPCR FLAVident na detekci a kvantifikaci Flavobacterium psychrophilum ve vzorcích vody, tkání a kožních stěrů

Šindelka R., Mendel J.

ISBN 978-80-87189-36-8

 

2019

Měřič UV absorpce hlenu

Halačka K.

Genetická souprava STR Multiplex OMident11 ke stanovení populačních parametrů v komerčních chovech pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss), s určením pohlaví OMident12

Mendel J.

Genetická souprava STR Multiplex SALVident11 ke stanovení populačních parametrů v komerčních chovech sivenů (rod Salvelinus) s určením pohlaví.

Mendel J.

Ověřené technologie

2019

 Technolgie značení sekavců pomocí alizarinu

Halačka K.

ISBN 978-80-87189-29-0

 

2018

Výsledky chovu lososovitých ryb různého genetického původu

Mareš J., Poštulková E., Palíková M., Mendel J.

ISBN 978-80-7509-625-8

Možnost využití značení štik pomocí Alizarinové červeně a způsob terénní detekce značených ryb

Halačka K., Poštulková E., Mareš J., Vetešník L.

ISBN 978-80-7509-574-9

2017

Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování.

Halačka K., Poštulková E., Kopp R., Mareš J.

ISBN 978-80-7509-547-3

Patenty

2019

Method of identification of European freshwater fish and hybrides in biological materials by S7ICAPS method,

evropský patent

Mendel J., Halačka K., Vetešník L., 2019

2018

Způsob identifikace evropských sladkovodních ryb a hybridů v biologických materiálech metodou S7iCAPS,

národní patent

Mendel J., Halačka K., Vetešník L., 2018

Prototypy

2006

Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod.

Jurajda P., Slávik O., Adámek Z., 2006

Software

2020

S7iFish software (https://s7ifish.ivb.cz/)

Mendel J., Marešová E., Vetešník L., Halačka K., 2019

Přístup do modulů Aquaculture a Protection je umožněn pouze registrovaným uživatelům.

Užitné vzory

2023

Souprava pro odběr a filtraci vzorků vody.

Halačka K., Mendel J., 2023

Zařízení na umístění ryb při elektrolovu.

Halačka K., 2020

 

Lupa pro detekci biologického materiálu barveného Alizarinovou červení S.

Halačka K., 2020

Světelný zdroj pro detekci biologického materiálu barveného Alizarinovou červení S s rozšířeným paprskem.

Halačka K., 2020

2017

Anoda elektrolovného zařízení a elektrolovné zařízení s touto anodou.

Jurajda P., Bednář R., 2017

Certifikované a necertifikované metodiky

Ptáci
2010

Využití neinvazivních genetických metod k studiu populačních parametrů vrubozobých ptáků,

certifikovaná

Kreisinger J., Albrecht T., Čížková D., Javůrková V., Munclinger P., Stopka P., 2010

ISBN 978-80-7399-132-6

Certifikované a necertifikované metodiky

Savci
2020

Odběr spermií u netopýrů,

certifikovaná

Zukal J.

2012 

Metodika pro odhad poškození způsobeného hlodavci ohryzem kůry na obnově lesa,

certifikovaná

Homolka M., Zejda J., Heroldová M., Kamler J., 2012

ISBN 978-80-87189-13-9

2010

Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční (Lutra lutra),

certifikovaná

Homolka M., Zejda J., Heroldová M., Kamler J., 2012

ISBN 978-80-87189-12-2

 

Funkční vzorky

2021

UV lampa

Zukal J.

 

2020

Impulzní Elektro-Ejakulační Generátor

Zukal J.

  

2019

Elektrické odpuzovače proti vydře

Adámek Z., Bednář R.

 

 

 

 

 

2018

Diagnostická souprava ELISA pro stanovení syndromu bílého nosu u netopýrů.

Zukal J., 2018

 

Užitné vzory

2010

Diagnostické odchytové zařízení pro zjišťování početnosti škodlivých drobných savců v lesním prostředí.

Kamler J., Plhal R., Homolka M., 2010

 

 

 
 
2019

Zařízení pro odpuzování vyder.

Adámek Z., 2019