Mgr. Jan Petružela

Pozice doktorand
Zaměření molekulární parazitologie

Výzkumné směry

  • molekulární parazitologie,
  • evoluční genetika.

Vzdělání

  • 2012 – 2015: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ekologická a evoluční biologie. Bakalářská práce: Srovnávací fylogeografie hlodavců zambezijské savany.
  • 2015 – 2018: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Zoologie. Diplomová práce: Paraziti rodu Pneumocystis u afrických hlodavců.
  • 2018 – současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Parazitologie. Téma dizertační práce: Secondary contacts of host and parasite: barriers and introgression.

 Zaměstnání

  • 2016 – současnost Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, detašované pracoviště Studenec.