Loga ústavu ke stažení

Soubory označené „web“ jsou bitmapy ve formátu PNG a jsou vhodné pro použití na webu a v aplikacích typu Powerpoint, Excel aj.

Soubory označené „tisk“ jsou vektorové ve formátu PDF a jsou vhodné pro tisk.