Evoluční ekologie

Cíle výzkumu

Výzkum evoluční ekologie v sobě zahrnuje studium evolučních mechanismů, které se uplat?ují ve vnitrodruhových i mezidruhových vztazích obratlovců (zejména ryb, obojživelníků a ptáků). Mezi nejvíce studované oblasti patří:

  • párovací systémy a reprodukční chování,
  • pohlavní výběr, evoluce sekundárních samčích znaků, kompetice spermií,
  • hybridní zóny, reprodukčně-izolační mechanismy
  • antiparazitační a antipredační strategie,
  • tahová konektivita, její význam pro diferenciaci populací a důsledky sezónních interakcí u vybraných evropských migrantů,
  • adaptace v interakcích parazit-hostitel, variabilita imunitních genů,
  • mechanismy a evoluce termálně-fyziologických znaků u ektotermů,
  • funkční přístupy ke studiu morfologických adaptací,
  • evoluce životních strategií.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ukončené projekty