Evoluční ekologie

Organismy se neustále přizpůsobují měnícím se podmínkám prostředí. Historické i současné výkyvy různých faktorů prostředí vedou k vývoji adaptací, včetně těch, které reagují na změny prostředí způsobené člověkem.

Výzkumný směr Evoluční ekologie studuje, jaký mají ekologické faktory vliv na evoluční změny a jak souvisí určité evoluční znaky s ekologickými procesy. Konktrétně studujeme jak se mezidruhově a vnitrodruhově vyvíjí znaky spojené s reprodukcí a životními historií, jak jednotlivé druhy reagují na změny prostředí a zda a jak dochází ke koevoluci fenotypové formy a funkce. Typická výzkumná témata jsou:

  • evoluce životních historií a stárnutí;
  • pohlavní výběr, evoluce párovacích systémů a reprodukčního chování;
  • hnízdní parazitismus u ptáků a ryb;
  • vztahy predátor-kořist a hostitel-parazit;
  • migrace a disperze;
  • teplotní fyziologie a individuální energetický metabolismus;
  • funkční přístup k morfologickým adaptacím.

Výzkumné týmy

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Mezinárodní projekty

Ukončené projekty