Příčiny a evoluční důsledky programované DNA eliminace u pěvců (2023–2025)

Číslo projektu 23-07287S
Období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2025

Mnohobuněčné organismy obvykle nesou stejnou genetickou informaci ve všech buňkách jednotlivce. Existují však výjimky, kdy dochází k odstranění části genomu z některých buněk. Tato programovaná DNA eliminace se vyvinula několikrát nezávisle napříč živočichy a rostlinami. Stále však víme velmi málo o její funkci, proximátních mechanismech a evolučním významu. V rámci tohoto grantového návrhu plánujeme studovat programovanou DNA eliminaci u pěvců, kde dochází k eliminaci celého chromozomu ze somatických buněk během embryogeneze. Tento chromozom specifický pro germinální linii vykazuje velmi dynamickou evoluci a nestabilní meiotickou a mitotickou dědičnost. Přesto nebyl ztracen z genomu pěvců po více než 30 milionů let, což naznačuje, že má nějakou důležitou funkci. Za použití kombinace nových cytogenetických a genomických přístupů zahrnujících multiomické profilování na úrovni jednotlivých buněk plánujeme (i) odhalit funkci tohoto chromozomu, (ii) popsat mechanismy jeho eliminace, (iii) objasnit způsob jeho dědičnosti, a (iv) zhodnotit jeho potenciální roli v radiaci pěvců.