Obecná ekologie

Cíle výzkumu

V důsledku environmentálních a socio-ekonomických změn stejně jako postupující globalizace se infekční choroby stávají významnou výzvou pro humánní i veterinární medicínu. Naším hlavním cílem je interdisciplinární a komplexní studium lidských a veterinárních patogenů s důrazem na: objevování a popis nových (emergentních) patogenů, posouzení role mikrobiálních patogenů a obratlovčích hostitelů při jejich cirkulaci v přírodních ekosystémech, koevoluce patogenů s jejich hostiteli, posouzení rizik zoonotických nákaz, determinace preventivních a kontrolních opatření z hlediska potlačení infekčních nemocí.

Aktuálně řešená problematika:

  • ekologie mikroorganizmů přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a klíšťové encefalitidy, spirochéta Borrelia burgdorferi, rickettsia Anaplasma phagocytophilum, prvok Babesia spp.) včetně posouzení rizika nákazy pro člověka;
  • implementace koncepce ‚One health‘ pro studium emergentních zoonóz;
  • syndrom bílého nosu (geomykóza způsobená nedávno popsaným druhem plísně Geomyces destructans) jako kritická hrozba pro evropské populace netopýrů;
  • koevoluce hlodavčích virů (hanta-, arena- a herpesvirů) s jejich rezervoárovými hostiteli;
  • komplexní studium vztahu parazit-hostitel u afrických lidoopů.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Mezinárodní projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Ukončené projekty