Obecná ekologie

Následkem environmentálních a socioekonomických změn včetně postupující globalizace se objevují nové ekologické výzvy.

Pravděpodobně nejvýznamnější z nich jsou nově se objevující infekční onemocnění, změny ve struktuře krajiny a povrchových vodách nebo klimatické změny. Cílem výzkumného směru Obecná ekologie je mezioborové komplexní studium ekologických interakcí obratlovců a jejich prostředí. Typická témata výzkumu se zaměřují na tyto oblasti:

  • funkce ekosystémů (především v zemědělské krajině);
  • biotopové preference, struktura společenstev a její změny;
  • ekologie infekčních nemocí, včetně biologie vektorů a eko-epidemiologie zoonóz;
  • implementace konceptu „One health“ pro studium nově se objevujících patogenů;
  • potravní ekologie včetně loveckých strategií a struktury potravy;
  • ekologie ohrožených a invazních druhů;
  • ekologie hibernace.

Výzkumné týmy

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ukončené projekty