Hybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium vzniku patogenů (2016–2018)

Číslo projektu 16-20049S
I. číslo G308
Období 1. 1. 2016 — 31. 12. 2018

Rekombinace a adaptace k novému hostiteli jsou klíčovými faktory nástupu infekce. Při studiu interakcí mezi hostitelem a parasite v hybridní zóně (HZ) myši domácí jsme zjistili, že parazité s úzkou vazbou na hostitele mají genetickou skladbu podobnou hostitelské HZ a produkují hybridy v centru zóny. Dále jsme prokázali, že u DNA viru ty geny, které narušují imunitní systém myší, se šíří přednostně přes zónu. Prvním cílem je pomocí komparativně-genomického přístupu testovat obecnost této výhodné introgrese studiem dvou zcela odlišných parazitů: houby Pneumocystis murina a hlísta Syphacia obvelata. Druhým cílem je testování adaptivní výhody těchto genů pomocí „common garden“ experimentů. Spojení nejnovějších postupů sekvencování, analytických a výpočetních metod tento projekt odhalí procesy vedoucí k rekombinaci a evoluci parasitů, které jsou fundamentální pro pochopení nově vznikajících nemocí.