TEAM

Výzkumná skupina ekologie symbiontů primátů

Obecná ekologie

Tato skupina zkoumá vztahy mezi hostiteli, symbionty a prostředím. Studujeme rozmanitost a přenosy parazitů mezi primáty a lidmi v afrických lesních ekosystémech pomocí řady parazitologických nástrojů od tradiční morfologie a morfometrie, koproskopie až po nejmodernější metody založené na metagenomických přístupech. Zaměřujeme se zejména na ekologii, epidemiologii a dopad infekcí strongylidních hlístic na populace ohrožených lidoopů. Rovněž studujeme, jak antropogenní vlivy vedoucí k fragmentaci habitatů a populací volně žijících živočichů a rostlin ovlivňují společenství prokaryotických a eukaryotických symbiontů u afrických lidoopů. Naše skupina se rovněž zabývá výzkumem střevního bakteriomu lidí a primátů, především se zaměřujeme na srovnání taxonomického a funkčního složení bakteriomu a metabolomu u lovců -sběračů a sympatrických primátů. Studujeme vliv stravy a střevního bakteriomu na riziko kardiometabolických onemocnění u goril. Naše výsledky mohou najít využití v ochraně zdraví jak ohrožených primátů, tak i lidí.

vedoucí skupiny

+420 543 422 549, petrzelkova@ivb.cz, primatologie

vědecký pracovník kmenový

pafco@ivb.cz, vztah hostitel - parazit

vědecký pracovník grantový

cervena@ivb.cz, vztah hostitele a parazita

postdoktorand

doktorand

ilik@ivb.cz, analyzy HTS dat, strogylidní infekce u primátů
+420 543 422 549, kacmarikova@ivb.cz, vztah parazita a hostitele
bethanmason@sky.com, primate parasitology
noskova@ivb.cz, ekologie parazitů
sambucci@ivb.cz, vztah parazita a hostitele