Mgr. Barbora Pafčo Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření vztah hostitel - parazit
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 721620996

Výzkumné směry

  • ekologie parazitů – vztah hostitele a parazita,
  • molekulární rozmanitost patogenů – hostitelská specifita a mezidruhové přenosy u sympatricky žijících primátů,
  • studium mikrobiomu u lidoopů včetně lidí.

Vzdělání

  • 2017 – 2018 – odborný pracovní pobyt (Fulbrightovo stipendium) – University of Minnesota.
  • 2013 – 2017 – doktorské studium – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, Ústav patologické morfologie a parazitologie – dizertace: Molekulární epidemiologie a přenosy strongylidních hlístic mezi nehumánními primáty a lidmi.
  • 2011 – 2013 – magisterské studium – Masarykova Universita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Ekologická a evoluční biologie – diplomová práce: Gastrointestinální paraziti divokých goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) v Dzanga sektoru Národního Parku Dzanga-Ndoki, Středoafrická republika.
  • 2010 – 2011 – terénní stáž – Turistika a ochrana přírody: interdisciplinární hodnocení ekoturistiky goril v chráněných oblastech Dzanga-Sangha, Středoafrická republika.
  • 2007 – 2010 – bakalářské studium – Masarykova Universita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Biologie – bakalářská práce: Ekologie a parazitofauna šimpanzů žijících v suchých habitatech s důrazem na Ugalla-Tongwe Forest Reserve, Tanzánie.

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2014

2012