Kelly Marie Sambucci

Pozice doktorand
Zaměření vztah parazita a hostitele
Pracoviště Pracoviště Brno

PhD práce

Parazitární infekce jako důsledek nebo příčina rozdílné životní strategie u různých druhů primátů (Ústav antropologie, MUNI)