Role bakteriofágů na formování střevní mikrobioty u primátů (2024–2026)

Číslo projektu 24-11859S
I. číslo G355
Období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2026

Střevní bakteriom obsahuje stovky bakteriálních druhů, které ovlivňují fyziologii a potažmo i fitness hostitele. Přestože znalost mechanismů ovlivňujících složení a funkci střevního bakteriomu neustále narůstá, zdaleka není kompletní. Pravděpodobně nejvýznamnější mezery v našich znalostech se týkají interakcí bakteriomu s bakteriofágy, kteří jsou hlavními predátory bakterií. Na základě sekvenování metagenomů budeme detailně studovat střevní bakteriofágy u primátů (včetně člověka). Výsledná data poskytnou unikátní vhled do struktury, zdrojů variability a funkcí bakteriofágů u goril a šimpanzů z volné přírody i v péči člověka. Dále získáme data, která nám umožní interpretovat variabilitu bakteriofágů (včetně jejich interakcí se střevními bakteriemi) v gradientu od nehumánních primátů po současně žijící lidské populace, které se liší životním stylem a zdrojem obživy (BaAka lovci sběrači, Bantu zemědělci a lidé z industrializovaných zemí).