Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One health (2019–2022)

Číslo projektu 19-09-00036
Období 1. 5. 2019 — 31. 12. 2022

Virová onemocnění přenášená komáry (především viry West Nile, Zika, Usutu a Chikungunya) dnes v Evropě představují významnou zdravotní hrozbu pro lidi i zvířata. Sběr dat o komářích vektorech a onemocněních, jež přenášejí, je klíčový pro pochopení míry rizika, kterému čelíme a také pro strategii opatření, která musíme podstoupit. Cílem interdisciplinárního projektu je iniciovat monitoring komářích vektorů a nemocí přenášených komáry v kontextu globálních změn environmentálních i socio-ekonomických. Projekt zahrnuje entomologickou surveillance medicínsky významných komárů včetně introdukce nebezpečných invazních druhů (především tzv. ‚tygřího komára‘ Aedes albopictus) a epidemiologickou surveillance komáry přenášených nákaz (zejména západonilské horečky). Z pohledu aplikovaného výzkumu získaná data slouží pro management komáry přenášených onemocnění včetně návrhu strategie účinné kontroly vektorů a formulace preventivních programů, a současně jsou podkladem pro prediktivní mapování a včasnou reakci v případě možných epidemií těchto exotických virových onemocnění ve střední Evropě.