Biogeografie a evoluční historie dvou RNA virů v Africe (2011–2013)

Číslo projektu P502/11/J070 RNA
I. číslo 390
Období 1. 1. 2011 — 31. 12. 2013

Pochopení evoluce a epidemiologie RNA virů u jejich přírodních hostitelů je nezbytným předpokladem pro předvídání výskytu nemocí a jejich úspěšnou regulaci. Arenaviry a hantaviry jsou RNA viry (nejčastěji u hlodavců), které způsobují hemorrhagickou horečku a neurologické poruchy u člověka. Jsou intenzivně studovány v Evropě a Americe, nicméně velmi málo údajů je známo z Afriky. Recentní objevy nových virů však dokládají, že obě tyto skupiny jsou v Africe vysoce diversifikovány. Na základě dosavadních znalostí se předpokládala velmi dlouhá koevoluční historie virus-hostitel. Tato hypotéza však nebyla nikdy testována u afrických arenavirů a recentní studie na hantavirech spíše dokládá možnost změny hostitelů v závislosti na geografické vzdálenosti a lokálních adaptacích, což může mít dalekosáhlé důsledky pro virové nákazy a boj s nimi. Náš mezinárodní projektový tým složený z odborníků na ekologii hlodavců, evoluční biologii a virologii, má za cíl vyplnit mezeru v poznatcích o biodiverzitě, biogeografii a evolučn. historii afrických arenavirů a hantavirů ve vztahu k jejich hostitelům.