Klíšťaty přenášená mikrosporidióza: klíšťata jako opomíjený zdroj lidských mikrosporidiových infekcí (2024–2026)

Číslo projektu 24-10274S
I. číslo G356
Období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2026

Klíšťata, ektoparazité lidí, domácích a volně žijících zvířat, jsou přenašeči mnoha nemocí, majících velký hospodářský a lékařský význam. Kromě již známých virových, bakteriálních a protozoárních patogenů u nich byly zjištěny i patogenní mikrosporidie. Ty byly dlouho spojovány s vážnými infekcemi imunodeficitních jedinců, dnes jsou však nalézány i u imunokompetentních jedinců, způsobující mnohdy závažné život ohrožující komplikace běžných onemocnění. Přestože za hlavní cestu přenosu mikrosporidií je považována potrava nebo voda biologicky kontaminovaná volně žijícími nebo chovanými zvířaty sloužícími jako rezervoáry zoonotických infekcí, možné zapojení krev sajících vektorů nebylo nikdy studováno. Výsledky předchozích výzkumů a našich pilotních studií řadí mikrosporidie mezi nejčastější patogeny zjištěné u klíšťat Ixodes ricinus v České republice a byla vyslovena hypotéza o možném podílu klíšťat na přenosu mikrosporidií infikujících člověka. Sání klíštěte navíc může usnadňovat přenos infekce soustřeďováním mikrosporidií v zánětlivých ložiscích vyvolaných klíštětem během sání.