Parazitismus a invazní druhy: vliv parazitárního napadení na biologii Neogobius kessleri v původní a nepůvodní oblasti rozšíření (2005–2006)

Číslo projektu 524/05/P291
I. číslo ..
Období 1. 1. 2005 — 31. 12. 2006

Problematika invazních (nepůvodních, exotických) druhů je v stále aktuálním předmětem mnoha ekologických studií. Narůstání počtu nepůvodních druhů, které se usazují v novém prostředí, působí negativně na celý ekosystém. Škody způsobené invazními druhy jsou dány především vysokými populačními hustotami těchto druhů. Úspěšnost invazních druhů bývá vysvětlována schopností vyhnout se přirozeným predátorům, škůdcům a parazitům v novém prostředí. V souvislosti s nízkou parazitací může u invazních druhů v novém prostředí docházet k intenzivnějšímu růstu a nižší mortalitě, a tím k rychlejšímu rozšíření. Cílem této studie bylo srovnání parazitofauny invazního druhu ryby Neogobius kessleri v oblasti původního výskytu (Dunaj, Bulharsko) a v oblasti jeho recentní introdukce (Dunaj, Slovensko). Byla získána data o nepůvodních druzích parazitů a zhodnocen jejich význam pro místní ichtyofaunu. Dále byl posouzen vliv parazitů na biologii a ekologii hostitele v obou oblastech rozšíření.