Genetická diverzita a přenosy strongyIidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi (2015–2018)

Číslo projektu 15-05180S
I. číslo G306
Období 1. 1. 2015 — 31. 12. 2018

Cirkulace patogenů mezi lidoopy a lidmi přitahuje značnou pozornost, neboť lidoopi mohou být rezervoárem lidských infekcí a řada patogenů přenášených lidmi může mít devastující vliv pro divoké populace lidoopů. Parazitickým hlísticím řádu Strongylida byla doposud věnovaná jen malá pozornost. Výsledky naší pilotní molekulární studie odhalily diverzitu strongylidních hlístic u studovaných hostitelů a přenosy hlístic rodu Necator mezi člověkem a lidoopy. Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium molekulární diverzity a ekologie strongylidních hlístic čeledi Ancylostomatidae u populací volně žijícíh afrických lidoopů a lidí na základě materiálu z modelových lokalit ve Středoafrické republice, Kamerunu a Guinea Bissau. S využitím technologie next-generation sequencing (NGS) budeme (i) studovat mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu Necator spp. u divokých lidoopů a lidí, (ii) detekovat směsné infekce, (iii) charakterizovat probíhající přenosy a faktory podílející se na výskytu haplotypů/druhů Necator pocházejících z lidoopů v lidské populaci.