ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (2012–2018)

Číslo projektu P505/12/G112
I. číslo 395
Období 1. 1. 2012 — 31. 12. 2018

Výzkum cizopasníků ryb patří mezi několik málo bio-ekologicky zaměřených oborů v České republice, které hrají díky své tradici a mezinárodnímu respektu vedoucí roli v celosvětovém kontextu a získaly mimořádné mezinárodní renomé. Navrhovány projekt, jehož cílem je založit Evropské centrum ichtyoparazitologie ECIP, navazuje na minule úspěchy tohoto oboru a mimo některých inovací je zaměřen na komplementaritu navrhovaného výzkumu, formování a stabilizaci týmu mladých vědců a mnohem intenzivnější spolupraci do projektu zapojených výzkumných skupin. Obsahová naplň projektu je tvořena čtyřmi tematickými a metodickými okruhy, které jsou aplikovaný na 7 základních skupin rybích cizopasníků (protista, myxozoa, monogenea, endohelminti tasemnice, metacerkárie motolic, hlístice, a parazitičtí korýši) a jejich hostitelské ryby. Multidisciplinarita a komplementarita jednotlivých týmů, které ECIP tvoří, vedených skupinou mezinárodně respektovaných odborníků starší a střední generace, je bezesporu nejsilnějším aspektem navrhovaného projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky projektu zde