Ing. Pavel Jurajda Dr.

Pozice vedoucí pracoviště
Zaměření ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 523
Jurajda Pavel

Výzkumné aktivity se orientují na vyhodnocování metod vzorkování a na studium chování a ekologických požadavků ryb v různých typech vodního prostředí. Mým hlavním výzkumným zájmem je studium přirozené reprodukce ryb v evropských nížinných tocích. Výzkum je zaměřen na pochopení a predikci faktorů prostředí a biotických interakcí, jako jsou kompetice, predace a parazitace na reprodukci ryb. Další výzkumné aktivity se zabývají problematikou tzv. environmentálního stresu na rybí společenstvo a ekologií invazních druhů ryb. Výsledky mnoha studií mají širší aplikaci v rybářském a ochranářském managementu.

Publikace

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993