Ing. Pavel Jurajda Dr.

Pozice vedoucí pracoviště
Zaměření ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 523
Jurajda Pavel

Výzkumné aktivity se orientují na vyhodnocování metod vzorkování a na studium chování a ekologických požadavků ryb v různých typech vodního prostředí. Mým hlavním výzkumným zájmem je studium přirozené reprodukce ryb v evropských nížinných tocích. Výzkum je zaměřen na pochopení a predikci faktorů prostředí a biotických interakcí, jako jsou kompetice, predace a parazitace na reprodukci ryb. Další výzkumné aktivity se zabývají problematikou tzv. environmentálního stresu na rybí společenstvo a ekologií invazních druhů ryb. Výsledky mnoha studií mají širší aplikaci v rybářském a ochranářském managementu.

Publikace

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993