doc. Ing. Pavel Jurajda Dr.

Pozice vedoucí pracoviště
Zaměření ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 523
Jurajda Pavel

Vzdělání

  • 1984 – 1988 Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, Zootechnický obor, Rybářská specializace (Ing.)
  • 1992 – 1994 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie (Ph.D.)

Bývalí Ph.D. studenti

  • Martin Reichard: Downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes in lowland rivers. PřF MUNI, Brno.
  • Matej Polačik: Vybrané aspekty ekologie původních a nepůvodních populací zástupců rodu Neogobius v podélném profilu Dunaje. PřF MUNI, Brno.
  • Petra Hájková: Ochranářská genetika vydry říční. PřF MUNI, Brno.
  • Zdenka Valová: Přirozená reprodukce ryb v různě modifikovaných nížinných tocích. PřF MUNI, Brno.
  • Michal Janáč: Vybrané aspekty pohybové aktivity 0+ juvenilních ryb. PřF MUNI, Brno.
  • Luděk Šlapanský: Pohybová aktivita nepůvodních hlaváčovitých ryb. PřF MUNI, Brno.

Současní Ph.D. studenti

  • Michal Hnilička: Vliv a možnosti managementu vybraných invazních druhů ryb. PřF MUNI, Brno.

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993