Zhodnocení hydrologické situace pstruhových toků ČR a stavu populací lososovitých ryb v souvislosti s klimatickou změnou (2023–2025)

Číslo projektu QK23020064
I. číslo G435
Období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2025

Hlavním cílem tohoto projektu je na základě reálných teplotních, hydrologických a populačních dat podchytit, popsat a do budoucna predikovat vliv aktuálního teplotního a hydrologického vývoje na populace původních druhů lososovitých ryb v pstruhových vodách ČR a navrhnout možnosti jejich efektivní podpory pomocí moderních přístupů v oblasti rybářského managementu.