Parazitace nepůvodních ryb místními parazity: klíčové faktory a vliv na původní ichtyofaunu (2020–2022)

Číslo projektu 20-29111S
I. číslo G336
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Cílem projektu je identifikovat klíčové environmentální a biologické faktory ovlivňující parazitaci nepůvodních druhů ryb místními druhy parazitů pomocí terénního a experimentálního přístupu a vyhodnotit vliv nových hostitelsko-parazitických interakcí na původní ichtyofaunu. Vnímavost k parazitům s širokým hostitelským spektrem bude testována v experimentálních podmínkách na modelu slunečnice pestré Lepomis gibbosus (Centrarchidae) zavlečené do Evropy ze Severní Ameriky. Faktory prostředí ovlivňující přejímání parazitů budou hodnoceny na modelu fragmentovaných sub-populací slunečnice vzniklých po recentní expanzi, představující jedinečný model díky nízké genetické variabilitě mezi populacemi.