Urban bats - protected species in our buldings Visegrad fund (2023–2024)

Číslo projektu 22320232
Období 1. 1. 2023 — 31. 10. 2024

Cíl projektu je propagovat ochranu netopýrů ve městech kombinací výzkumných a popularizačních aktivit. Využijeme inovativní přístupy včetně zapojení veřejnosti do výzkumu, ke zvýšení povědomí o významu netopýrů v urbánním ekosystému a k boji proti hrozbám, kterým tato zvířata čelí.