TEAM

Skupina výzkumu netopýrů

Obecná ekologie

Netopýři jsou druhou nejpočetnější skupinou savců, a disponují řadou unikátních adaptací, jako je schopnost aktivního letu, echolokace nebo hibernace. “Bat Research Group” se věnuje výzkumu jejich taxonomie, ekologie a životních strategií v rozmanitých oblastech od mírného pásma po tropy. Naše hlavní výzkumné projekty se zaměřují na taxonomii afrických druhů netopýrů, hibernační strategii palearktických druhů a jejich koevoluci se specifickými patogeny.

vedoucí skupiny

+420 543 422 554, zukal@ivb.cz, ekologie netopýrů

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 551, vallo@ivb.cz, fylogeneze netopýrů

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 544, berkova.hana@gmail.com, ekologie netopýrů (v současnosti na MD)

postdoktorand

bachorec@ivb.cz, ekofyziologie netopýrů