Role strongylidních hlístic v syndromu chronického chřadnutí u goril horských (2021–2023)

Číslo projektu D21ZO-042
I. číslo G298
Období 1. 8. 2021 — 31. 7. 2023

Porozumění vlivu parazitů na zdravotní stav hostitele je zásadní pro management populací ohrožených zvířat žijících v omezeném prostoru. V minulých letech bylo zpozorováno několik jedinců goril horských, kteří chronicky chřadli, některá zvířata dokonce zemřela. Na základě pitvy bylo vysloveno podezření na strongylidní hlístice jakožto příčinu tohoto syndromu. Kombinací klasických metod založených na mikroskopii a nejmodernějších přístupů metabarcodingu budeme zkoumat komunity strongylidních hlístic a mikrobů obývajících zažívací trakt klinicky nemocných i zdravých goril horských, abychom objasnili roli strongylidních hlístic, zejména rou Oesophagostomum v syndromu chronického chřadnutí. Navíc díky pravidelnému sledování zvířat ošetřených anthelmintiky vyhodnotíme účinnost používané terapie a zjistíme, kdy je zažívací trakt znovu osídlen parazity. Díky našemu projektu poskytneme data, o která se mohou opírat budoucí rozhodnutí o terapii a celkový management parazitárních infekcí u horských goril. Tento přístup však může být aplikován i na další druhy zvířat.