Gastrointestinální komunity symbiontů u lidoopů jako bioindikátory zdraví tropických ekosystémů (2022–2024)

Číslo projektu 22-16475S
I. číslo G347
Období 1. 1. 2022 — 31. 12. 2024

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zjistit, zda rozdíly v biodiverzitě a antropogenní změny vedoucí k fragmentaci habitatů a populací volně žijících živočichů mají dopad na společenstva střevních symbiontů afrických lidoopů, strážců zdraví tropických ekosystémů. Naší ambicí je využít metagenomické přístupy založené na HTS hloubkovém sekvenování ke studiu společenstev jak prokaryot (baktérií), tak vybraných eukaryot (améby rodu Entamoeba, strongylidní hlístice) v rámci střevních komunit u goril východních a šimpanzů čego obývajících modelová místa v rámci Albertinského riftu – oblasti s nejvyšší biodiverzitou v Africe. S využitím již vygenerovaných dat a bioarchivovaného materiálu ze západních goril a šimpanzů obývajících pralesní ekosystémy Konžské pánve prozkoumáme, zda trendy pozorované u symbiontů lidoopů z Albertinského riftu se budou objevovat i u symbiontů lidoopů obývajících konžské pralesy. Naším cílem je implementovat monitorování střevních komunit lidoopů jako užitečných bioindikátorů zdraví ekosystémů a následně předpovídat rizika výskytu nových infekčních onemocnění.