Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě (2022–2024)

Číslo projektu 22-26136S
I. číslo G344
Období 1. 1. 2022 — 31. 12. 2024

Navržený výzkum představuje ambiciózní reakci na probíhající invazi metastrongylidní zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis, působící eosinofilní meningitidy člověka a zvířat, a na její nedávné objevení se v Evropě. Navržený multidisciplinární přístup odráží v kontextu One Health paradigmatu komplexnost vývojového cyklu A.c. Naší hlavní ambicí je stát se vedoucím týmem ve výzkumu A.c. v Evropě, vyplnit zásadní mezery ve vědomostech o ekologii, biologii a genomice A.c. a využít tato data k analýze rozsahu invaze do mediteránní a temperátní Evropy a predikci rizik klinických infekcí u člověka a zvířat. K dosažení této ambice budeme kombinovat výzkum ekologie a epidemiologie A.c. v přirozených ohniscích nákazy na Kanárských ostrovech a v mediteránu s experimentálním studiem těch aspektů vývojového cyklu, které by mohly podmiňovat další šíření patogena v Evropě. Ke studiu diversity a původu invazních linií v evropském regionu i ve světě použijeme metody pokročilé genomiky vycházející z analýz mitochodriálních genomů.